Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

17 januari 2017, Nyheter

Piteå Science Park föreläser i riksdagen om Platsinnovation

Helena Karlberg, VD på Piteå Science Park, var inbjuden att föreläsa om Platsinnovation i stad och landsbygd, tillsammans med Malin Lindberg vid Luleå tekniska universitet. För en fullsatt sal presenterade de forskning om hur orter och platser kan utvecklas för att bli mer attraktiva för både invånare och besökare.

Det var RIFO – Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare som bjöd in till ett seminarium som presenterar forskning om Platsinnovation.  En rad insatser görs för att öka orters och platsers attraktivitet, öka antalet invånare, locka företag och besökare. Ofta har olika delar studerats var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på medborgare.

Platsinnovation är nytt begrepp och förhållningssätt för att förstå och främja en form av innovation som ska bidra till ett attraktivt och hållbart samhälle både socialt, ekonomiskt och miljömässigt. I begreppet ingår tre delar: fysisk gestaltning, innehåll och platsmarknadsföring.

– Att få bort stuprör och arbeta med helheten för orters, kommuners och regioners utveckling behövs i hela Sverige. Det finns så mycket att erbjuda men då krävs också ett strategiskt arbete och inte minst samarbete, säger Anna-Caren Säthenberg, riksdagsledamot (S).

I nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle pågår projekt där nya metoder utvecklas, varor och tjänster kring platsinnovation för att skapa platser där människor vill vistas, verka och växa. Ett exempel är projektet Platsinnovation i Swedish Lapland som presenterades vid seminariet.

– Det är väldigt viktigt att sprida konceptet nationellt till riksdagspolitiker som kan påverka platser utveckling, säger Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet.

Med på seminariet var ett 40-tal inbjudna personer som deltog stort engagemang och bidrog med frågor inom framförallt marknadsföring, infrastruktur, miljö och kompetensförsörjning.