Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

10 augusti 2018, Nyheter

Piteå Science Park i Almedalen

Bild från Almedalsveckan där Piteå Science Park medverkade.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att hejda temperaturökningen måste vi växla spår – vi måste välja fossilfritt, säger Helena Karlberg, vd på Piteå Science Park som modererade ett seminarium om hållbart skogsbruk under Almedalsveckan.

Våra skogar ger inte bara råvaror till det gröna, fossilfria samhället. Medan de växer bidrar de också genom att minska mängden koldioxid i luften. Det är viktigt för att motverka klimatförändringen. Det är en åsikt som många delar, men inte alla, och syftet med seminariet var att dels ge insikter om skogens roll i den cirkulära och biobaserade ekonomin, dels lyfta fram Piteå och norra Sverige som ett gott klimatsmart exempel i Europa.

  • I Piteå finns hela den skogliga värdekedjan samlad i form av stora industriaktörer, avancerad forskning och innovation, och i norra Sverige finns Europas kanske största tillgång på råvara. Det ger goda förutsättningar för att synliggöra Sveriges ambition att leda utvecklingen till ett hållbart samhälle, fortsätter Helena Karlberg.

Bland annat finns Europas modernaste fabrik för flerbostadshus i trä i Piteå, Lindbäcks bygg. Hela anläggningen försörjs av förnybar energi genom solpaneler på taket och fjärrvärme från grannen Sunpine som tillverkar talldiesel av massaindustrins restprodukt råtallolja. En verksamhet som nu investerar 250 miljoner i en andra fabrik för att öka produktionen av Sveriges enda Svanen-märkta diesel. Det fick Magnus Edin, vd på Sunpine, berätta om under panelsamtalet som var en uppföljning av konferensen BIOBASE som genomfördes i höstas.

Övriga paneldeltagare i Almedalen var Björn O. Nilsson, ny landshövding i Norrbotten, Maria Stenberg, regionråd, Region Norrbotten, Carina Håkansson, vd, Skogsindustrierna, Mattias Goldmann, vd, Fores, Viveka Beckeman, chef Juridik och Fastigheter, Sveaskog Förvaltnings AB, Magnus Edin, vd, SunPine och Johanna Mossberg, focus area manager, RISE, Research Institutes of Sweden.

Hela samtalet finns inspelat här

10-12 juni 2019 genomför Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet och en rad lokala, regionala och nationella aktörer konferensen BIOBASE för andra gången. BIOBASE är en konferens om cirkulär och biobaserad ekonomi med syfte att bland annat synliggöra innovation och forskning inom industriellt träbyggande, biodrivmedel och nya biobaserade material. BIOBASE och även seminariet i Almedalen,  finansieras av Tillväxtverket, Vinnova, Längmanska Företagarfonden, Sparbanken Nord, Region Norrbotten, det regionala strukturfondsprojektet BOBIC (med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden) samt deltagande aktörer.