Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

15 december 2022, Nyheter

Piteå Science Park talar på Bioekonomiriksdagen 2023

Bioekonomiriksdagen synliggör hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional utveckling med norra Sverige som modell och inspiration. Ulf Westerberg, innovationsledare på Piteå Science Park deltar och pratar om hållbar industri i norra Sverige nu och i framtiden – utmaningar och möjligheter med den gröna transformationen.

Piteå Science Park talar på Bioekonomiriksdagen 2023

22-23 februari 2023 i Umeå går Bioekonomiriksdagen av stapeln och tar avstamp i förändringarna i vår omvärld; inom EU, nationellt och i norra Sverige. Syftet med dagen är att visa upp och diskutera hur den skogliga bioekonomin kan bidra till regional utveckling med norra Sverige som modell och inspiration. 

Preliminärt program

22 FEB – OMVÄRLDSANALYS & FRAMTIDEN FÖR REGIONEN

Lunch

Välkommen till norra Sverige hälsar Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten
EU och bioekonomin med fokus på lagstiftning, Carina Gerken Christiansson, Europaforum Norra Sverige

Paneldiskussion om lagstiftningens konsekvenser. Vad innebär besluten för samhället och näringen och hur går vi vidare? Johnny Lundin och Carina Gerken Christiansson, Europaforum Norra Sverige samt tillfrågade paneldeltagare

Presentationer av utställda innovationer

Kaffe, utställning och mingel

Hållbar industri i norra Sverige nu och i framtiden – utmaningar och möjligheter med den gröna transformationen. Ulf Westerberg, Piteå Science Park, skogsnäringen och bioekonomin, Helena Renström, Skellefteå kommun, representanter från energi- och metallindustrin.

Nästa hundra år – vägvalen i skogen får stora konsekvenser även utanför skogen, inte minst för klimatet. Peter Holmgren, Future Vistas

Presentationer av utställda innovationer

Förrättsmingel och middag.

23 FEB – SKOGEN, SKOGSINDUSTRIN OCH BIOEKONOMINS FRAMTID

Framtidens skogsbruk, Pär Lärkeryd, Norra Skog, Linda Nyström, Skogstekniska klustret

Skogsindustrin – en framtidsbransch, Viveka Beckeman, Skogsindustrierna

Sveriges bioekonomistrategi och deluppdraget kring flytande biodrivmedel baserat på inhemska råvaror, Lovisa Vildö och Henry Hammarström, sekreterare Bioekonomiutredningen

Presentationer av utställda innovationer

Kaffe, utställning, mingel

Teknik slår politik – därför är det näringslivet som driver den gröna omställningen, Emil Källström tf. VD SEKAB fd. ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet

Framtiden utifrån nya produkter och satsningar i norra Sverige. Johan Börjesson, RISE Processum leder en lägereldsdiskussion kring framtiden med Kristina Elg Kristoffersson, Renewcell och Björn Alriksson, RISE

Lunch

Moderator Eva Fridman, BioFuel Region

Läs mer och anmäl dig här. 

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hållbara drivmedel i norr och kopplingen till det framtida energisystemet i Norrbotten

Energisystemets omställning för att möta den gröna industrialiseringens behov är en brinnande fråga. Tillgången till energi påverkar förutsättningarna för befintliga och kommande etableringar och det påverkar hela energiområdet – pr…

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hur ser de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ut i Norrbotten?

Lunchföreläsning där vi presenterar resultaten från förstudien North Creative Nodes. Vi har undersökt hur de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ser ut i Norrbotten.

2024-05-29

Lunchföreläsning: Storskaligt växthus försörjt av spillvärme, är det möjligt i Piteå?

Välkommen till en lunchföreläsning! Vår innovationsledare Patrik Isaksson presenterar resultaten från en förstudie där han undersökt möjligheterna till ett storskaligt växthus försörjt av spillvärme.

Visa allt aktuellt