Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

30 juni 2021, Nyheter

Piteå Science Park undersöker behovet av digital inkubator i norra Sverige

Go Business affärscoach Lisa Kejving

Ny förstudie – digital inkubator för norra Sverige kan bli verklighet

Nu är det klart att Go Business som drivs av Piteå Science Park har fått stöd för att i en förstudie undersöka behoven hos företagen i Norrbotten och Västerbotten inför en vidareutveckling av sin digitala inkubator. Förstudien finansieras av Region Norrbotten i samverkan med Region Västerbotten, och riktar sig till samtliga kommuner i Norrbotten och Västerbotten.

– Go Business har sedan starten år 2008 verkat för att människor ska kunna leva på sin passion i norra Sverige. Genom förstudien vill vi få en ännu bättre bild av företagens behov just nu för att säkerställa att vi fortsätter att skapa nytta för länens företag även i framtiden, säger Lisa Kejving, projektledare för förstudien ”Go Business – Norrbottens och Västerbottens inkubator”.

Syftet med förstudien är att undersöka behovet av ett digitalt inkubatorstöd hos företag i hela Norrbotten och Västerbotten. Genom dialoger med lokala näringslivskontor och samordnande funktioner för nyföretagande och företagsutveckling är målet att kunna kartlägga behoven, möjligheterna till samverkan och utvärdera möjliga finansieringsmöjligheter.

– Norrbotten arbetar idag kraftfullt med omställning mot hållbarhet. Där ser vi att Go Business kan vara en viktig spelare som ska stimulera företag att arbeta med de tre hållbarhetsaspekterna; miljömässig, ekonomisk samt social hållbarhet, menar Stina Almqvist, strateg på Avdelningen för regional utveckling/Samhällsplanering och Näringslivsenheten på Region Norrbotten.

Resultatet av förstudien kommer att användas som underlag för att formulera Go Business erbjudande från år 2022 och framåt. Målet är att skapa ett digitalt inkubatorstöd som skapar förutsättningar för än fler och mer växande företag i hela Norrbotten och Västerbotten. En annan viktig del är att titta på hur Go Business kan bidra till att stärka orter, platser, regioner och göra dem än mer livskraftiga och till än mer attraktiva livsmiljöer. Förstudien pågår under hela år 2021.

– Vi ser med särskilt intresse på de nya metoder och den bredd som Go Business verksamhet kan uppvisa, berättar Jonas Lundström, verksamhetschef Näringsliv och Samhällsbyggnad på Region Västerbotten.

Go Business erbjuder idag ett digitalt inkubatorstöd till entreprenörer som är verksamma inom kreativa och kulturella näringar samt tjänstesektorn. Verksamheten är projektfinansierad och nuvarande projekt Go Cloud löper ut första kvartalet år 2022. Inom ramen för Go Cloud har man tagit fram en välfungerande digital metodik för företagsutveckling och nätverkade.

– Det digitala ger oss förutsättningar att erbjuda ett likvärdigt inkubatorstöd till entreprenörer oavsett var i Norrbotten eller Västerbotten man bor. Nu vill vi utforska hur vi kan växla upp, bli mer långsiktiga och hur vi kan skapa mest nytta för företagare i norra Sverige, säger Lisa Kejving.

Fotograf: Anders Westergren

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-03-22

Cleantech Meetup 7 maj 2024

Välkommen till en eftermiddag där vi lyssnar till intressanta diskussioner kring temat: Hållbara affärer för tillväxt i norra Sverige – små och stora företag tillsammans.

2024-03-28

Välkommen Cherié!

Vi önskar vår nya innovationsledare Cherié Karlsson varmt välkommen till oss på Piteå Science Park. Vad tänker hon om sitt nya uppdrag? Det får du reda på här!

2024-03-22

Goda insikter nr 6

Hur gick det i Silicon Valley och vad diskuterade man under Kulturfrukosten som genomfördes i Piteå? Mars månads nyhetsbrev är ute.

Visa allt aktuellt