Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

12 maj 2015, Nyheter

Piteå tänkbar plats för ny demonstrationsanläggning

Bild på vindkraftsverk.

Sverige står inför en storskalig utbyggnad av vindkraften. Tillfällen av överproduktion kommer att uppstå allt oftare, samtidigt som vindstilla perioder kräver snabb tillgång till alternativ elproduktion.

Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen består i att göra den förnybara energin tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser.

I dag presenterades resultaten från en unik studie om möjligheterna att använda Power to Gas i Sverige. Genom att ta hand om elöverskotten – producera vätgas, lagra överskottet i gasnät eller utöka produktionen av biogas – ökar andelen förnybart, minskar utsläppen och öppnar för mer vindkraft. Power to Gas knyter ihop energisystem och gör det möjligt att utnyttja energiresurserna på ett smart sätt. Runtom i Europa byggs anläggningar för Power to Gas och studien visar att förutsättningarna finns för att göra motsvarande i Sverige.

Piteå har som en av tre städer studerats som en tänkbar etableringsort. De två övriga är Falkenberg och Gotland. Gemensamt för dessa är storskaliga planer på att bygga ut vindkraft och målsättningar om en ökad användning av biodrivmedel.

I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt. Studien visar att Gotland redan idag har ett överskott av el från vindkraft under vissa perioder. Regionen har också en planerad biogasexpansion och en lokal industri med höga koldioxidutsläpp.  Falkenberg å sin sida har god tillgång till gasinfrastruktur, fortsatta planer för vindkraftsutbyggnad och en vätgas-tankstation är under uppförande.

Fördelen för Norrbotten och Piteå är ett elproduktionsöverskott och en stor potential för vindkraft och det planeras också för mycket vindkraft. I regionen finns stor kompetens kring forskning och utveckling av biodrivmedel, vilket gör att det finns en struktur för projekt som detta. En demonstrationsanläggning för Power to gas kan därför förläggas i direkt anslutning till befintlig forskningsanläggning vid SP ETC och LTU Green Fuels i Piteå. Här skulle det vara aktuellt att producera vätgas genom elektrolysör, för att sedan använda vätgasen för produktion av metanol eller DME. Elektrolysrören skulle kunna vara på plats under 2016.

På längre sikt skulle en motsvarande anläggning kunna byggas i större skala vid SSAB i Luleå.

Rapporten i sin helhet publiceras på Swedegas webb och hittas här.