Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

24 juni 2021, Nyheter

Nytt praktikerbjudande

Tre personer samtalar i fikarum.

Praktikerbjudande- tillsammans skapar en rolig och givande praktikupplevelse!

Hej studenter och företag!

Vi på Piteå Science Park har undersökt behov och utmaningar hos företag och studenter gällande praktik med syftet att förbättra upplevelsen för båda parter och öka antalet praktikanter på universitets/yrkeshögskola- nivå i Piteå. Nu vill vi växla upp och rikta erbjudandet till bolagen i våra kluster, SWE-CIC, Creative North och BO-BIC. Vi vill vara den nätverkande länken mellan bolag i Piteå, akademi och studenter.

Vi vet att företag i Piteå ser ett stort värde i att ta in praktikanter. Framför allt upplever dem att de får lättare att rekrytera talanger och att onboardingen går fortare samt att det är värdefullt att få nya insikter i verksamheten. Däremot menar de flesta företag att det är tidskrävande, i synnerhet när studenten praktiserar under en längre period. De upplever även att det är svårt att hålla studenten sysselsatt med relevanta och givande arbetsuppgifter under hela praktikperioden.

Vi vet även att studenterna ser praktiken som en givande erfarenhet. Det är en möjlighet för studenten att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken och inte minst knyta kontakter inför framtida arbetsliv. För studenten kan det däremot upplevas som svårt att veta vilket eller vilka företag att söka sig till men även problem som att företagen inte har tid eller rätt förutsättningar att hålla studenten sysselsatt.

Som ett resultat av företagens utmaningar fyller inte praktiken sitt tänka syfte, varken för företagen eller studenterna. Vi på Piteå Science Park vill därför hjälpa er företag och studenter att skapa bättre förutsättningar och en bättre praktikupplevelse för båda parter. Vi vill att fler studenter ska ges möjlighet att praktisera i Piteå och vi vill därför vara den möjliggörande och hjälpande länken. Vi vill att praktiken ska resultera i ett högt värdeskapande för både parter och har därför som ambition att erbjuda studenten en rolig och givande praktikupplevelse samtidigt som vi avlastar företagen.

Vårt praktikerbjudande

Praktikerbjudandet utgår från att studenterna får genomföra praktiken på flera företag under en och samma praktikperiod, beroende på längden av praktiken. På Piteå Science Park skräddarsy vi helt enkelt praktikupplägget utifrån studentens utbildning, intresseområden och längd. Det innebär att studenterna får möjlighet att lära känna och testa på att vara på fler än ett företag inom samma bransch, dvs företag inom samma kluster. Vi avser även, om utbildningen är relevant och längden på praktiken är nog lång att ta emot praktikanter en tid hos oss på Piteå Science Park. På plats hos oss erbjuder vi en uppgiftsbank där studenterna får arbeta med uppgifter och case på uppdrag av oss och företag. Utgångspunkten för praktiken att studenterna gör praktiken tillsammans med andra studenter. Vi på Piteå Science Park bistår med en övergripande handledarroll där vi sätter upp en mall för praktiken hos våra klusterbolag såväl som att vi i den mån vi kan hjälper studenterna att hitta ett boende under praktiken.

För studenten – detta kan du förvänta dig som student

Som student får du möjlighet att träffa fler företag som är intressanta och relevanta utifrån din utbildning vilket gör att du får insikt i fler verksamheter och inte minst skapar dig ett större kontaktnät. På plats hos oss ser vi till att skapa givande och roliga arbetsuppgifter med verklig förankring, genom vår uppgiftsbank. Som student får du även möjlighet att genomföra praktiken med andra. Det kan antingen vara en vän eller en klasskamrat eller andra studenter med liknande utbildning, vilket är både roligt och kompetenshöjande!

För företagen – detta kan du förvänta dig som företag

Genom vårt praktikerbjudande får ni möjlighet att träffa och lära känna fler studenter under en kortare period vilket ger er mer inputs men inte minst ett större rekryteringsunderlag och ett större kontaktnät. Samtidigt avlastar vi er företag genom att ha huvudansvaret för praktikanterna och ni behöver därför inte ta emot dem under hela praktikperioden. För de företag de inte har möjlighet att ta emot praktikanter kan de förse oss med uppgifter och case som studenterna gör på plats hos oss. Vi avlastar er även avseende att hitta studenter med relevant utbildning sett till era verksamheter och behov av kompetens.

Inte minst är vårt erbjudande viktigt för näringslivsutvecklingen i Piteå och att skapa förutsättningar för företagen att få in ung kompetens. Vi vill skapa ett attraktivt Piteå och därför ge studenter möjligheter att upptäcka vår fantastiska stad, dess människor, upplevelser, företag och branscher.

Visst låter det intressant?

Vi vill nu komma i kontakt med företagen i klustren?

Vi har som ambition att erbjuda bolagen i klustren en hjälpande hand och riktar nu praktikerbjudandet till er. Vilket behov av kompetens har ni? Och hur kan vi hjälpa er?

Tveka inte på att höra av er vid funderingar eller samarbetsmöjligheter.

Kontakta Greta Wimander på greta.wimander@piteasciencepark.se

Piteå Science Park

Våra kluster

Delta i ett av våra kluster för att utveckla ditt bolag tillsammans med andra aktörer i branschen. Tillsammans möter vi framtidens utmaningar för att nå fler marknader och hitta nya affärsmodeller.

Mer om våra kluster

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hållbara drivmedel i norr och kopplingen till det framtida energisystemet i Norrbotten

Energisystemets omställning för att möta den gröna industrialiseringens behov är en brinnande fråga. Tillgången till energi påverkar förutsättningarna för befintliga och kommande etableringar och det påverkar hela energiområdet – pr…

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hur ser de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ut i Norrbotten?

Lunchföreläsning där vi presenterar resultaten från förstudien North Creative Nodes. Vi har undersökt hur de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ser ut i Norrbotten.

2024-05-29

Lunchföreläsning: Storskaligt växthus försörjt av spillvärme, är det möjligt i Piteå?

Välkommen till en lunchföreläsning! Vår innovationsledare Patrik Isaksson presenterar resultaten från en förstudie där han undersökt möjligheterna till ett storskaligt växthus försörjt av spillvärme.

Visa allt aktuellt