Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arctic Solar

Hjälper företag att investera i solenergi

Arctic Solar

För att klara målen för Agenda 2030 krävs att vi ställer om till hållbara energikällor, så som solenergi. Här har norra Sverige halkat efter och fördomarna kring att solel inte skulle fungera här uppe är många.
Piteå Science Park har arbetat med att ändra synen på solel sedan 2017. Genom forskning, utbildning och investeringsfrämjande insatser ska vi öka medvetenheten och skapa en stark efterfrågan på solel bland företagen i Norrbotten.

Vi ser att behovet av information i de här frågorna är fortsatt stort. Vi ser också att allt fler företag både vill och bör ställa om till att bli fossilfria. Vi kommer därför att fortsätta informera men även fokusera på mer konkreta insatser för att du som företag ska våga ta steget att investera. Bland annat testar vi nya lösningar, som fasadmonterade solpaneler och byggnadsintegrerade solpaneler. Vi kartlägger kundresan för solelskunder för att få en djupare förståelse kring vad som är svårt och krångligt. Och så driver vi ett nätverk för personer med professionellt intresse av solel.

 

Projektnamn

Arctic Solar 2.0

Datum

2020-11-01 – 2023-02-28

Vår roll i projektet

Projektägare

Budget

5 miljoner kronor

Partners

PiteEnergi och RISE

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå Kommun och PiteEnergi

Arctic Solar

För dig som vill investera i solel

I projektet Arctic Solar hjälper vi dig som företag att ta steget att investera i solenergi. Vi ger stöd och rådgivning till dig som vill installera solceller och till dig som vill starta upp verksamhet inom solelssektorn.

Bild på solpaneler.
Linnea Rehnberg, innovationsledare på Piteå Science Park.
Innovationsledare

Linnea Rehnberg

Vill du veta mer om våra nätverk? Vill du delta i ett kluster eller projekt?

Hör av dig så bokar vi ett möte!

070 092 97 75 (Öppnas i ett nytt fönster)linnea.rehnberg@piteasciencepark.se (Öppnas i ett nytt fönster)