Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier

Bild på Johanna Balogh.

I projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” utvecklas kunskaper och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor. Projektet genomförs i samarbete med Luleå tekniska universitet, Piteå kommun, Kiruna kommun och en rad branschaktörer från centrumhandel och besöksnäring. Finansiärer är Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond samt Sparbanken Nord.

Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap till praktiskt användbara koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Särskilt fokuseras samverkansstrukturer mellan branscher och sektorer, samt handelns och besöksnäringens utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering och digitalisering. Projektet tar avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå och kopplas även till Kirunas stadsomvandling.

Ny orienteringsbok med samlat resultat från projektet:

Platsinnovativa stadskärnor genom nyskapande synergier

Samlade kunskaper och inspiration om hur ett nytänkande samspel mellan stadskärnors olika komponenter, processer och intressenter kan öka dess attraktivitet hos befintliga och potentiella invånare, besökare, företagare och investerare.

Finns på www.ltu.se/platsinnovation

Kontakt
Johanna Balogh, innovationsledare, johanna.balogh@piteasciencepark.se