Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader

Samarbete ska förenkla valet av soltak

Bild på hustak av solpaneler från Soltech RooF.

Solel ur ett kundperspektiv beskrivs ofta som komplicerat. För att underlätta och göra valet mycket enklare har Lundqvist Trävaru, Soltech Energy, Högskolan i Gävle och Lindbäcks Bygg inlett ett samarbete med Piteå Science Park och RISE. Tillsammans ska de få in solpaneler tidigare i sina byggnadsprocesser och underlätta för konsumenter att välja soltak istället för traditionella takmaterial.

Inom projektet kommer även en beräkningsmodell att tas fram för att möta solinstrålningen över den 65:e breddgraden.  Beräkningsmodellen och panelerna integreras i det digitala beställarverktyg som Lundqvist Trävaru har utvecklat. Ett verktyg där beställaren själv kan bygga och anpassa sitt garage, carport eller fritidshus digitalt och sedan enkelt klicka hem det komplett med bygglovsritningar.

Projektets mål är att sälja minst fem prefabricerade byggnader med soltak under 2022.

 

 

Projektnamn

Integrerade solpaneler på prefabricerade byggnader

Datum

2020-05-18 – 2021-12-31

Vår roll i projektet

Projektpartner

Budget

4 110 781 kronor

Partners

RISE, Lundqvist Trävaru, Soltech Energy Sweden och Högskolan i Gävle

Finansiärer

Energimyndigheten och Lindbäcks Bygg