Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bothnia Bioindustries Cluster

Regional utveckling för biobaserad ekonomi

Bothnia Bioindustries Cluster

Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) skapar en tydlig arena där regionens triple helix-aktörer kan samverka – industri, forskningsinstitut/akademi och samhället. Tillsammans skapar vi en stark regional drivkraft för ytterligare utveckling av den skogsindustriella värdekedjan.

Med fokus på innovationer ska BOBIC skapa ett ordentligt underlag för fortsatt regional utveckling inom området biobaserad ekonomi. Här finns ett mål att öka teknikmognadsgrad på de projekt som genomförs så att de slutligen kan kommersialiseras. Det ger oss mer och fler produkter av den skogliga råvaran.

En gemensam värdegrund för klustret är hållbarhet genom hela värdekedjan. Vårt hållbarhetsarbete börjar i skogen och går genom hela branschen till slutanvändarna. Utvecklingen inom BOBIC ska stötta samhällets omvandling mot en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Projektnamn

Bothnia Bioindustries Cluster – fas 2

Datum

2018-11-01 – 2022-02-28

Vår roll i projektet

Projektledare

Budget

4 880 000 kronor

Partner

RISE

Finansiärer

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden och Sparbanken Norrbotten – Framtidsbanken

Bothnia Bioindustries Cluster

Har du en projektidé inom biobaserad ekonomi?

BOBIC vänder sig till dig som vill tillverka nya kemikalier, material eller produkter. Klustret passar även dig som har innovativa idéer om hur vi kan sänka industrins energibehov eller förbättra det befintliga biobränslet.

Besök Bothnia Bioindustries Clusters webb (Öppnas i ett nytt fönster)
Ulf Westerberg, innovationsledare på Piteå Science Park.
Innovationsledare

Ulf Westerberg

Vill du skala upp din process till en högre teknik- och marknadsmognadsgrad? Vill du hitta en plats för att etablera mogen teknologi?

070 537 22 00 (Öppnas i ett nytt fönster)ulf.westerberg@piteasciencepark.se (Öppnas i ett nytt fönster)