Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Cirkulär och biobaserad ekonomi i fokus för skogsindustrin

Bild på forskningscentrum inom biobaserad industri och solenergi vid Smurfit Kappa.

Piteå Science Park har sedan start haft ett nära samarbete med den skogligt baserade värdekedjan, bl.a. i projektet ”Kommersiella förutsättningar för ny bioindustri i regionen BD/AC”, som bedrevs 2014. Intressenterna i värdekedjan har uttryckt en vilja att denna samverkan skall konkretiseras, som gemensam plattform för fortsatt utveckling av regionens biobaserade industri. Man ville se en koordinator som är neutral, men samtidigt har resurser för att jobba med regionens utveckling och kan agera som ett kitt i trippel helix samverkan. Den utpekade aktören blev Piteå Science Park.

Under hösten 2015 beslutade därför styrelsen att skapats ett nytt klusterinitiativ inom Piteå Science Park AB, Bothnia Bioindustries Cluster, med akronymen BOBIC. Intressenterna har i början av november lagt fast ”Riktlinjer för samhandling” och stadgar för BOBIC.

För att skapa ett starkt innovationssystem kring BOBIC har Piteå Science Park sökt och beviljats projektmedel från regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland, inom dess tematiska mål -Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

Etableringen av klustret innebär att det skapas en tydlig arena där regionens ”triple helix” aktörer kan samverka; industri, forskningsinstitut/akademi och samhället.

En formaliserad klustersamverkan ger en tydlighet mot andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt, om att detta kluster är intresserat av att vara aktiv i omställningen till en hållbar biobaserad ekonomi och därmed av samverkan med andra aktörer. Klustret skall vara inkluderande och öppet för alla intressenter inom den biobaserade industrin i regionen.

Klustret som helhet skall beakta värdekedjeperspektivet och verka för att vi skapar rätt förutsättningar för såväl befintliga som nya aktörer i värdekedjorna. Vi skall verka för innovation och steg mot kommersialisering, vilket omfattar såväl mer grundläggande FoU som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar. Via samhandling med andra värdekedjor och kundnära aktörer skall vi skapa såväl ”technology push” som ”market pull”.

De organisationer som i dagsläget anmält om medlemskap i BOBIC är:

 • SCA Munksund
 • Smurfit Kappa Kraftliner
 • BillerudKorsnäs Karlsborg
 • Sveaskog
 • SCA Timber
 • SCA Energy
 • Setra Group
 • Stenvalls Trä
 • Sunpine
 • SunCarbon
 • Blatraden
 • Erebia
 • Swerea SICOMP
 • Swerea MEFOS
 • SP Energy Technolohy Center

 

Dessutom är Luleå tekniska universitet, såväl avdelningen Industriell miljö- och processteknik som avdelningen energivetenskap, samt LTU Green fuels med som strategiska partners.


Kontakt

För mer information om klustret och dess verksamhet, kontakta Ulf Westerberg på Piteå Science Park

Telefon: +46 70 537 22 00
E-postadress: ulf.westerberg[at]piteasciencepark.se

Finansiärer

Piteå Science Park har beviljats medel för att koordinera och tillsammans med medlemmarna bygga upp klusterverksamheten. Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Piteå kommun, Längmanska företagarfonden, Sparbanken Nord och Piteå Science Park.

eu logga