Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Composites Innovation Cluster

Gemensam satsning på nationellt kompetenscentrum

För att kunna utveckla och tillverka kompositbaserade komponenter och produkter mot krävande kunder krävs en stark klustersamverkan. Projektet Composites Innovation Cluster har som mål att stärka kompositkluster i norra Sverige, både inom klustret men även i samarbete med forskningsinstitut och akademi.

Förhoppningen är att projektet etablerar norra Sverige som en region känd för sin innovationssamverkan. Det i sin tur ska leda till tillväxt hos befintliga företag och utveckling av helt nya företag i regionen.

 

Till faktarutan:

Projektet finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Norrbotten (Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen), Piteå kommun, Sparbanken Nord – Framtidsbanken, samt in kind insatser från Piteå näringsfastigheter och medverkande företag. Totalt omsätter projektet 7,6 miljoner kronor över 3 år.

Projektägare är Piteå Science Park.

Deltagande företag och initiativtagare: ABB Composites, Gestamp Hardtech, Blatraden, Coromatic Boxmodul, Midnight Composites, Composites Scandinavia, Swerea SICOMP, Scandinavian Scalable Advanced Composites, Plastic Technology Composites (PTC)