Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Creative Norrbotten

Bild från workshopen- Creative Talks på Kaleido.

Vi ser ljust på Norrbottens framtid. Vi tar oss med glädje ann utmaningen att förbättra norra Sverige till en kreativare, kaxigare, smartare, intressantare, rikare och innovativare plats att verka i. Creative Norrbotten är idag en knutpunkt för kreativa aktiviteter och aktörer som verkar eller studerar inom kulturella och kreativa näringar i Sveriges nordligaste län. Vi samarbetar för att nå ett kraftigare resultat. Creative Norrbotten ökar samverkan, skapar innovativa produkter och tjänster, fler idéer och vi sprider kunskap. Vi bidrar till företagens och regionens tillväxt och Norrbotten blir mer attraktivt då.

Koordinator för nätverket är Piteå Science Park.

Samarbetsområden

Områden där Creative Norrbotten ser möjligheter till samarbete är exempelvis:

Kommunikation, synlighet
 • Aktiv kommunicera och synliggöra länets branschaktörer.
 • Deltagande i regionala/nationella/internationella aktiviteter.
 • Driva debatt i branschutvecklingsfrågor.
Mötesplatser
 • Branschträffar mellan nya och etablerade branschaktörer.
 • Tematiska träffar runt specifika ämnen.
 • Öppna föreläsningar
Kontaktskapande mellan studenter och företagare
 • Stipendier och priser för nya talanger och idéer
 • Mentorsprogram
 • Förmedling av praktikplatser och exjobb
 • Tävlingar
Forskning och utveckling
 • Konceptutveckling och provborrning inom nya områden
 • Kompetensförsörjning
 • Stöd till nyföretagande

Primär målgrupp

Creative Norrbotten vänder sig till den som är verksam eller studerar inom de kreativa näringarna. Vill man vara med i samarbetet sär man välkommen att komma med på någon av våra aktiviteter eller kontakta någon av de aktörer som står bakom satsningen.

För mer information, kontakta Greta Wimander på Piteå Science Park.