Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Creative North

Hjälper kreativa bolag att framtidssäkra sina verksamheter

Fyra personer har möte runt ett bord.

Creative North

De kreativa näringarna står inför stora förändringar med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller.
Creative North är norra Sveriges kreativa branschkluster, ett treårigt EU-projekt där 14 bolag inom kreativa näringar deltar. Klustret bildades som en stödjande funktion för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft där bolagen tillsammans ska samarbeta för att möta framtidens utmaningar.

Företag i den här sortens nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft.
Projekts övergripande mål är att öka och säkra tillväxten bland små och medelstora bolag inom kreativa näringar i norra Sverige.

Projektnamn

Creative North

Datum

2021-11-01-2021-02-28

Vår roll i projektet

Projektägare

Budget

5,6 miljoner kronor

Medverkande

Oh My, In The Cold, More Digital Studio, Tromb, Sigmar Metodbyrå, Yours, Vinter, Brightnest, Henson pr, Eriksson/Nord Agency, Formsmedjan, Changemaker Educations, Bricco och Firstly

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå kommun, Luleå kommun, Boden Business Park, Sparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen

Creative North

Stärker digitala och kreativa näringar

Creative North är ett kluster för digitala och kreativa bolag i norra Sverige. Vi driver kompetenshöjande aktiviteter för de medverkande bolagen och fungerar som brobyggare till olika utbildningsaktörer. Tillsammans lägger vi upp en strategi för hur norra Sverige ska bli mer attraktivt för digitala och kreativa näringar.

Fyra personer har möte runt ett bord.
Greta Wimander, innovationsledare på Piteå Science Park.
Innovationsledare

Greta Wimander

Vill du veta mer om Creative North? Har du kanske en idé du vill bolla?

070 302 82 22 (Öppnas i ett nytt fönster)greta.wimander@piteasciencepark.se (Öppnas i ett nytt fönster)