Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Designfrukost

Bild från designfrukost.

En nördträff för dig som vill inspirera och skapa handling. Designfrukost vänder sig både till dig som arbetar eller studerar inom designområdet eller är intresserad av att arbeta med utveckling genom design i ditt företag. Vår förhoppning är att Designfrukost ska bidra till ett gemensamt kunskapande, inspiration och en utökad kontakt mellan studenter och företag/organisationer.

Bakom eventet står Mats Långström, Helikopter brand design, John Vikström, Interaktiva Instituten, Elin Hollström, grafisk designer, Ola Lidström, och Greta Wimander, Piteå Science Park.

Visionen är att människor som bor och verkar i Norrbotten ska mötas, samtala och hitta gemensamma projekt att arbeta vidare med. Designfrukost är en mötesplats för nya och etablerade branschaktörer och är en del av hubben Creative Norrbotten – samarbete för en växande bransch! Creative Norrbotten har mynnat ut av ett antal aktörer inom kreativa näringar och främst inom området kommunikation och digital mediaproduktion behöver en gemensam paraply hub för att samla och sprida information om branschen både inom och också ut från Norrbotten.

Lisa Hellmér och Amanda Mendiant på Designfrukost

Lisa Hellmér och Amanda Mendiant på Designfrukost

Behovet bakom Designfrukost är:

 • skapa en plattform för gemensamt kunskapande för personer med designintresse
 • skapa en kontaktyta både bolag emellan och till studenterna
 • stimulera fler att söka sig till dessa yrken och lyfta bra projekt och människor från Norrbotten
 • synliggöra och stärka branschutvecklingen i norr
 • stärka möjligheten till hållbart företagande och utveckling inom designbranschen i norr

Designfrukost är en kontaktskapande aktiviteter mellan studenter och företagare där målen är att det bildas provborrningar och konceptutveckling men också kompetensförsörjning till företagen.

Frågeställningar vid Designfrukostarna är:

 • Hur kan vi arbeta med design?
 • Hur kan vi samarbeta?
 • Hur kan vi dela kunskap?
 • Nyttja kompetenserna som finns här?
 • Vad är möjligheterna och vilket ansvar har vi?
 • Vilka idéer finns och hur kan vi förverkliga dem.