Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Digitala Dimensioner ska stärka regionens attraktivitet

Näringslivsstrukturen i Norrbotten är traditionell och historiskt präglad av stora basindustrier och vi behöver i samma utsträckning som andra svenska regioner förändras mot mer digitaliserade tjänster och produkter. Här finns det enorma tillgång till berättelser, upplevelser och unika uttryck att lyfta och utforska.

Digitala Dimensioner är ett regionalt projekt som ska stärka kultur, platser och upplevelser i regionen och utforska potentialen att tillföra en digital dimension till dessa genom att kombinera metoderna platsinnovation, gamification och design thinking. Genom inspirationsföreläsningar, workshops och uppföljningstillfällen är målet att få fram minst fem digitala koncept som kan realiseras för att stärka attraktiviteten till regionen. Resultat från projektet ska ligga till grund för ytterligare projekt som ämnar skapa hållbar regional tillväxt inom platser, kultur och upplevelser, tre av Norrbottens spetsområden, genom att förstärka innovativa synergier och potentiella digitala dimensioner.

Kommuner som är med i projektet är: Kiruna, Övertorneå, Boden, Luleå, Älvsbyn, Piteå och Sorsele.

Målgruppen för Digitala Dimensioner är kommuner, destinations- och platsutvecklare, entreprenörer inom den kulturella och kreativa näringen och digitala tjänstenäringen.Projektet, som pågår under ett år,  finansieras av Region Norrbotten och Sparbanken Nord.

Kontakt
Johanna Balogh, projektledare, johanna.balogh@piteasciencepark.se