Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ICT Upplevelse

1 tv-producent + 1 driven it-projektledare = Lokal webb-tv 

I gränslandet mellan media, upplevelser och ny teknik finns stora outforskade områden där nya idéer, koncept och produkter kan utvecklas. En förutsättning för att arbeta i gränslandet är att kunna mixa kompetenser, personligheter och att samverka mellan olika aktörer och företag.

Många av företagen inom upplevelseindustri och teknik-/mjukvaruindustri är små, och saknar resurser för att på egen hand bygga upp och underhålla en mixad upplevelse/teknik-kompetens.

ICT Upplevelse initierar och driver företagsnära konceptutveckling, och dessa aktörer får samverka och stimuleras till att skapa nya innovativa produkter och tjänster som blandar media, upplevelse och ny teknik på ett smakfullt sätt.

Övergripande projektmål:

  1. Skapa förutsättningar för samarbeten mellan entreprenörer inom upplevelseindustri samt teknik-/mjukvaruindustri.
  2. Genomföra innovationsutvecklingsprojekt som ska leda till nya konceptidéer och prototyper med marknadsfokus.
  3. Bidra till att regional kompetens och utvecklade TUP:s blir synliggjorda på den internationella marknaden.
  4. Sprida kunskap om förutsättningar och möjligheter för teknikbaserade upplevelseprodukter.

ict upplevelse

Resultat

Resultatet av projektet är åtta olika delprojekt och ytterligare en mängd idéer och koncept som har testats och utvecklats i nya konstellationer och samarbeten. Samarbeten som har gett nya företag och arbetstillfällen och satt Norrbotten på kartan som en drivande motor runt upplevelseindustrin.

Här är projektets hemsida där de olika delprojekten beskrivs mer utförligt: http://www.ict-upplevelse.se/

Trevlig läsning!