Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Bild på människor som socialiserar.

Ett projekt med massor med pengar

Innovation Game 2.0 är en fortsättning på projektägarens föregångare med liknande namn. Detta projekt är ett gränsöverskridande samverkansprojekt med Science City Skellefteå AB som projektägare och Luleå Näringsliv AB, Piteå Science Park AB, Skellefteå kommun och Boden utveckling AB som parter.

Projektets övergripande mål är att bidra till en mer diversifierad arbetsmarknad och företagsstruktur i ÖN, genom att utveckla en bransch som är attraktiv och inkluderande. En bransch som bidrar till utveckling av innovationskraften i andra branscher, lockar till
inflyttning och bildande av företag samt minskar flykten av kompetens. Projektmålet är att stärka spelbranschen i regionen.

Projektet har även satt upp ett antal delmål såsom ökad synlighet, ökad spelkompetens inom innovations- och utbildningssystemet, fler spelinnovationer, fler investeringar och fler mötesplatser. Dessa delmål ska nås med aktiviteter så som ordna lokala mötesplatser ex Jams och creative boxes, anordna och fara på större event och affärsutveckling för deltagande SMF.

Projektägaren har satt upp resultat och effekter som de vill nå med detta projekt och det är bl a att det ska finnas fler SMF och anställda inom spelbranschen, lättare tillgång till finansiering i tidigt skede för bolagen, ökad kompetens i regionen. Projektägaren har även satt upp mål för de horisontella kriterierna och ett av målen är att de ska uppnå en ökad mångfald på deras aktiviteter – vilket sedan ökat intresset bland kvinnor, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning för arbete inom spelbranschen.

Uppsökande arbete och aktiviteter med låga trösklar har inkluderat en heterogen grupp i framtagande av nya spelkoncept. Detta har sin tur resulterat i spel som tar tillvara på behov från en bredare kundbas och därmed blir mer konkurrenskraftiga internationellt.
De vill även att spelbranschens kunnande inom områden som kreativitet och förnyelse, digitalisering och snabba teknikskiften samt kopplingen till gamification används inom andra branscher som ett sätt för dessa att möta globaliseringens krav och möjligheter, att spelbranschen agerar utvecklingsmotor i regionen.

Projektnamn

Innovation Game 2.0

Datum

2019-09-01 – 2022-12-31

Vår roll i projektet

Projektpartner

Budget

30 000 000 SEK

Partner

Luleå Näringsliv AB, Piteå Science Park, Skellefteå Kommun, Boden Business AB

Finansiär

Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Region Västerbotten, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun