Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Norra Sveriges kreativa branschkluster

Bild på Creative North´s logotyp.

Piteå Science Park vill tillsammans med dom kreativa och digitala branscherna i norra Sverige, inklusive de kreativa utbildningarna inom både Luleå tekniska universitet och Yrkeshögskoleutbildningarna, jobba proaktivt för att skapa framtidens kreativa bolag. I ett treårigt EU- projekt bygger vi upp branschklustret Creative North för ökad samverkan, kunskapsspridning och innovationskraft.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfondenRegion NorrbottenPiteå kommunLuleå kommunBoden Business ParkSparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen.

Initiativet till klusterbildningen Creative North kommer från företagen själva. Idag deltar 12 kreativa bolag: Oh myIn The ColdMore Digital StudioTrombSigmar MetodbyråYoursVinterBrightnest,  Henson prEriksson/Nord AgencyFormsmedjan och Changemaker Educations. Målet är att klustret ska växa till 18 bolag. Du är varmt välkommen att höra av dig för mer information.

Vi är i en stor förändring, med ökade krav på digitalisering, kompetensförsörjning, större lönsamhet, högre innovationstakt och nya affärsmodeller. Genom ett kluster kan bolagen hjälpas åt för att möta framtidens utmaningar. Ett kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag i samma bransch. Enkelt förklarat är det ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värde för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft. I klustret Creative North kan bolagen hjälpas åt att möta utmaningarna, framtidssäkra sina erbjudanden och säkerställa överlevnad och attraktivitet på den nationella och internationella marknaden. Då bidrar vi också till fler arbetstillfällen och tillväxt i regionen.

Vi ska i Creative North utforska lösningar för att stärka innovationskraften hos klustrets aktörer genom utvecklings- och innovationsprogram för verksamhetsledare/chefer, projektledare och kreatörer, samt utveckla strategier för att långsiktigt trygga företagens kompetensförsörjningsbehov. För att ge klustret bästa förutsättningar att leva vidare, kommer även en strategi att arbetas fram för hur samarbetet i branschen kan fortsätta. Strategin kommer att levereras till kommuner, regionen, akademi och utbildningsaktörer, som ett underlag för deras fortsatta arbete med att stärka kreativa näringar.

Aktiviteter för klustret

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222