Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ökad innovationskraft genom samarbete

Konceptfabriken ska tillsammans med företag inom KKN, ICT och cleantech-branschen testa nya tekniker, tjänster och lösningar för att skapa hållbara lösningar för individer och samhället.

Projektet Konceptfabriken genomför en förstudie kring hur man formar en innovationsmiljö för gränsöverskridande samarbeten mellan områdena Cleantech, IKT och KKN. I förstudien ska företag ges möjligheten att påverka vilken innovationsmiljö som byggs upp i ett genomförandeprojekt. I det arbetet ingår att inventera vilka företag som skulle kunna delta i ett senare genomförandeprojekt, vilka innovationsmetoder vi kan använda och vilka kandidater till innovations-case som vi kan ta från idé till färdiga koncept eller prototyper.

Vårt syfte är att skapa öppna miljöer och mötesplatser, både fysiska och virtuella, där man kan upprepa framgångsrika metoder och processer med företagsnära konceptutveckling mellan olika aktörer och branscher, för att fler innovationer ska nå marknaden. Konceptfabriken har också ett särskilt syfte att bidra till att möta samhällets stora utmaningar såsom det överhängande klimathotet vilket kräver ny hållbar energiförsörjning. Här är vi övertygade om att cleantech-branschen i samverkan med IKT och KKN kan skapa nya lösningar, produkter och tjänster för att kunder ska göra hållbara val i sin vardag.

Inom Piteå Science Parks fokusområden kulturella/kreativa näringar och cleantech, har behovet av samarbete blivit tydligt i de projekt som bedrivits i samverkan med näringsliv och andra aktörer. En rad goda exempel på projekt i regionen (t ex ICT-Upplevelse, LjudIT och DinoLab ) visar möjligheten med gränsöverskridande samarbete för att utveckla den egna kompetensen/affären.

I förstudien kommer således företag från de tre branscherna att intervjuas kring sina tankar om aktuella utmaningar, behov av samverkan och vad de konkret skulle vilja se att ett genomförandeprojekt arbetade med. Näringslivet kommer därmed att i hög grad vara involverat i både förstudien och kommande genomförandeprojekt. I ett genomförandeprojekt tar vi sedan ett antal gränsöverskridande case från idé till prototyp med hjälp av de metoder, expertis, teknologier, testmiljöer etc som förstudien föreslår.


Fakta:

Förstudien pågår mellan augusti 2015 och april 2016 och finansieras av Europeiska regional strukturfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens läns landsting, Interactive Institute Swedish ICT och Piteå Science Park. Projektägare är Piteå Science Park och samverkanspartner är Interactive Institute Swedish ICT.

För mer information kontakta projektledare Anna Mård anna.mard@piteasciencepark.se eller 070-5808570.
Information om projektet finns även på Interactive Institutes webb

 

Finansiärer på platta 600 px