Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Öppen innovation i skärningspunkter

Intersective betyder skärningspunkt och Intersective Innovation handlar om att arbeta med öppen innovation i skärningspunkter mellan branscher och sektorer. Oväntade möten med andra branscher och kompetenser ger nya oväntade lösningar. Det är i skärningspunkterna som de mest innovativa idéerna hittas. 

Intersective Innovation skapar nya mötesplatser där du får möjlighet att samarbeta med andra företag, forskare och studenter som du i normalfallet inte skulle träffa. Genom tillgång till andras kunskap, idéer och erfarenheter kan du lösa utmaningar och skapa nya affärer. Processer för öppen innovation vidgar ditt kontaktnät och du slipper vara bäst på allt men desto viktigare, du utmanar ditt tankesätt och nya idéer och lösningar uppstår. Intersective Innovations huvudsakliga fokus är att:

  • identifiera behov och finna lösningar på problem med hjälp av andra
  • stärka innovationsförmågan och skapa nya affärer
  • utveckla vår regions framtid tillsammans

Vad är öppen innovation?

En innovation är en idé eller ett förbättringsförslag, som är annorlunda eller unikt och som kommer till användning, som någon värderar och/eller är villiga att betala för.
Öppen Innovation handlar om att lägga ut delar av innovationsprocessen till externa aktörer utanför företaget. Innovationsprocessen inom företag och organisationer accelererar genom att involvera externa samarbetspartners, som kunder, forskare, studenter, andra företag inom och utanför branschen. Syftet är att låta personer med olika kunskap, erfarenhet och synsätt arbeta tillsammans för att ge nytt ljus åt befintliga problem inom företagen.

Fördelar med öppen innovation:

  • reducerade ledtider och lägre utvecklingskostnader
  • en innovation når snabbare kommersialisering
  • minimerade risker
  • ökad uppfinningshöjd för produkter och tjänster

Vem är målgruppen?

Alla organisationer (etablerade företag eller små och medelstora företag) som vill innovera snabbare och effektivare genom att mobilisera både företagets interna och externa krafter, såväl som forskare och studenter.
Inom de stora företagen bedriver 70-80% ett strukturerat arbeta med öppen innovation. De söker hela tiden nya externa samarbeten och startups.
De flesta företag i Sverige är dock små och medelstora företag. Vi vill erbjuda små och medelstora företag chansen att arbeta med – och dra nytta av – öppen innovation på samma sätt som stora och nystartade företag.

Vad ger det dig?

Genom att delta i projektet har du chans att möta några av regionens mest intressanta företag och forskare. När du låter andra ta del av företagets utmaningar skapas nya perspektiv som förhoppningsvis genererar lönsamma lösningar på befintliga problem.  Vi kan inte lova framgång men däremot garanterar vi att du kommer att lära dig mer om innovation och arbetsmetoder som ligger utanför boxen.

Projektets mål är att initiera och driva 10-15 case med nyskapande idéer där företag från flera branscher samarbetar. Längs vägen testar vi olika modeller för samarbete, matchmaking och innovation, för att se vad som är bästa steget till framgångsrikt samarbete.

Är du ett etablerat företag som vill växa och utforska fördelarna med att göra det tillsammans med andra? Vill du höja innovationsförmågan i företaget på samma gång?

Hör av dig till oss!

Finansiärer