Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Platsinnovation leder och utvecklar attraktiva platser

Bild på trähotellet i Harads.

Att stärka en plats attraktivitet handlar om att ta vara på platsens tillgångar men också framtidsdrömmar och engagemang. Projektet platsinnovation i Swedish Lapland utforskar hur platser kan vidareutvecklas genom ett innovativt samspel mellan fysisk gestaltning, innehåll och marknadsföring med syfte att vidareutveckla besöksnäringen i Swedish Lapland, attraktiva samhällen i norr samt ett helt nytt forskningsområde.

I dag finns mycket forskning kring innovation, men den handlar ofta om teknisk produktutveckling i basnäringar, tillverkningsindustri eller inom IT. Vetenskaplig kunskap om innovationer i tjänstenäringar, som exempelvis besöksnäringen, finns det väldigt lite av. Man har visserligen uppmärksammat platsens betydelse för innovation och tillväxt, men det finns få studier om innovationsutveckling där själva platsen förnyas. Med begreppet platsinnovation kan synen på vad innovation är vidgas och på det sättet öka kunskapen om besöksnäringen som arena för innovation och samhällsutveckling. Det kan vara en nyckel till besöksnäringens genombrott på forskningsfronten inom innovation.

Attraktivitet står för värdskap och välkomnande och att man erbjuder ett samhälle som är tillåtande och öppet för alla oavsett kön, ålder och etnicitet. För att genomgå en sådan process krävs kunskap men framförallt mod. Modiga ledare som vågar och orkar driva processen framåt. Som vågar se besöksnäringen som en tillgång för turister och affärsresenärer men även för invånarna och det övriga näringslivet eftersom besöksnäringen leder till ett levande samhälle.

Begreppet Platsinnovation har tagits fram av Piteå Science Parks VD Helena Karlberg inom LTUs tidigare forskningsprojekt om social innovation och används och utvecklas nu vidare av flera aktörer som Stiftelsen svensk industridesign (SVID), Piteå Science Park och LTU Business AB. Begreppet har stor potential både regionalt, nationellt och internationellt – det är många efterfrågar ett helhetsgrepp på platsutveckling.

Destinationsdesign, som kan sägas handla om att utveckla ett varumärke för en hel destination, har ofta varit centralt vid platsutveckling. Med platsinnovation tas ett större grepp för att utveckla en hel plats, som väver samman behov och perspektiv hos alla människor och organisationer som finns där. Den helheten blir platsens identitet. Ett medvetet utvecklingsarbete kring identiteten kan locka besökare, företag och invånare på ett mer samordnat sätt.

Gränsöverskridande och interaktiv utveckling

Det unika med projektet är att ett brett och samlat deltagare från samtliga kommuner i Swedish Lapland, det vill säga alla kommuner i Norrbotten samt Skellefteå och Sorsele i Västerbotten, alla destinationsbolag i området, turistentreprenörer, design- och arkitektbyråer, affärsutvecklare samt forskare från LTU inom innovation, entreprenörskap, design och upplevelseproduktion.

– Vi ska undersöka hur man kan utveckla och göra en plats mer attraktiv ur besökares, näringslivets och invånares perspektiv. Det finns projekt som tidigare studerat delarna var för sig: destinationsdesign med besökaren i fokus, näringslivsutveckling ur företagsperspektiv och regional attraktivitet med fokus på invånare, men de tre pusselbitarna har sällan förts ihop i ett sammanhållande koncept som platsinnovation, säger Malin Lindberg, projektledare och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet.

Projektet har en interaktiv forskningsansats, vilket betyder att ny kunskap utvecklas gemensamt av forskare och aktörer från näringsliv och samhälle i takt med att projektet pågår. I alla faser från datainsamling till analys och resultatspridning samlar projektet aktörerna till dialogseminarier för att gemensamt utveckla nya kunskaper och verktyg inom platsinnovation.

Projektet finansieras av Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond under 2015-2017

Kontakt: Helena Karlberg, Piteå Science Park och Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet