Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Solander Science Park

Bild på utsidan av Solander Science Park i Piteå .

Solander Science Park i Piteå drevs under perioden 2008-2013 som en utvecklingsmiljö i världsklass inom bioraffinaderi. Här samlades universitet, forskningsinstitut och företag för att utveckla nya produkter och lösningar från skogen.

Sedan starten har Solander Science Park byggt upp ett lokalt nätverk med ett 40-tal deltagande företag i Piteå. Uppgiften är att vara kittet mellan forskarvärlden och företagen i regionen.

— Infrastruktur, resurser och kunskap inom bioraffinaderi som finns samlat på plats och spetskunskap inom främst förgasnings- och förbränningsteknik är några viktiga framgångsfaktorer, säger projektledare Anna Mård.

Mix av företag

Mixen av mindre och stora företag har gjort att nya koncept snabbt kommit ut på marknaden. Det nya företaget SunPine har till exempel fått tillgång till Preems etablerade logistikflöde.

Basen från start 2008 var stiftelsen Energitekniskt centrum i Piteå tillsammans med aktörer som Smurfit Kappa, Sveriges ledande företag inom pappersbaserade förpackningar och produkter samt Chemrec, ett bolag med teknik för att ta fram andra generationens biodrivmedel.

Sedan dess har fyra nya företag etablerats: BioGreen som arbetar med träpulverförgasning, SunPine som producerar talldiesel till Preems Evolution Diesel och Meva Energy AB som, tillsammans med PiteEnergi, har utvecklat sin teknik med småskalig kraftvärme baserad på biobränslen.

DME lastbil

Chemrecs, numera LTU Green Fuels, bioDME-anläggning

I början av 2013 tog Luleå tekniska universitets holdingbolag över Chemrec i Piteå. LTU Green Fuels heter det fjärde nya bolaget, som förfogar över en av världens mest avancerade pilotanläggningar för förgasning av olika slags bioprodukter till syntesgas och gröna bränslen.

En av verksamheterna är de tester som görs i samarbete med Volvo, som sedan ett par år testkör ett antal lastbilar med den gröna dieseln Bio DME.

Stärkta företag i regionen är målet

Målet för Solander Science Park var att stärka företagen inom regionen, men Piteå och Norrbotten har också rönt internationellt intresse för sina satsningar. Detta har i sin tur skapat möjligheter till samverkan med intressenter från hela världen.

Solander Science Park Etapp 2, som avslutades den 31 december 2013, stod på tre ben: Solander Communication som arbetar med information och marknadsföring, Solander Business med inriktning mot företagsamhet och Solander Research där Energitekniskt centrum i Piteå, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet är verksamma.

Satsningen ingår nu i Piteå Science Parks verksamhet och har lagt grunden för det bredare klustret för bioindustri i regionen.

FAKTA
Etablering av Solander Science Park
Projektperiod: 2008-01-01 – 2010-12-31
Projektägare: Piteå kommun
Stöd ur Europeiska regionala utvecklingsfonden: 5 200 000 SEK