Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Swedish Composite Innovation Cluster

Stärker Norrbottens kompositindustri

Swedish Composite Innovation Cluster

En bil tillverkad av 100% lokal, förnybar råvara! Den visionen ligger till grund för projektet Fiberkompositer Innovationsnod Norr, ett projekt som syftar till att stärka Norrbottens kompositindustri, bygga upp den nationella värdekedjan samt utveckla en testbädd för fiberkompositer i Piteå.

Sedan 1950-talet har kompositindustrin växt sig allt starkare i och omkring Piteå. Här bedrivs så väl forskning och utveckling som industriell produktion och spännande projekt. Dock är det en bransch med många utmaningar. Liksom resten av världen står branschen inför en materialomställning där kraven på långsiktigt hållbara material och processer blir allt högre. För att tackla dessa utmaningar krävs en ökad innovationskraft och en stark lokal, regional och nationell samverkan och samhandling över hela värdekedjan.

Inom ramen för projektet drivs klusterinitiativet SWE-CIC. Ett initiativ som syftar till att stärka Norrbottens kompositindustri med navet i Piteå. Här samlas företag och byter erfarenheter och arbetar tillsammans för att stärka industrin som helhet och erbjuder kunder en stor bredd av kompetens kring så väl högvolymproduktion som innovativa pilotprojekt. SWE-CIC är även en del av den testbädd som är under uppbyggnad. En testbädd som bland annat består av en världsunik press för högvolymsproduktion som Region Norrbotten finansierat till stora delar.

Projektnamn

Fiberkompositer – Innovationsnod Norr

Datum (start- och slutdatum för projektet)

2020-01-01-2023-02-28

Vår roll i projektet

Projektledare

Budget

8 882 225 miljoner kronor

Partner

RISE

Finansiärer

Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Piteå Kommun, Piteå Näringsfastigheter och Sparbanken Nord

Swedish Composite Innovation Cluster

Stärker affären tillsammans

Klustret SWE-CIC samverkar i olika utvecklingsprojekt och arbetsprocesserna utgår alltid från utmaningsdriven innovation i skärningspunkten mellan idéhantering, sociala nätverk, samverkansformer och arbetsflödeshantering. I klustret fungerar Piteå Science Park som en neutral part som dels kopplar samman rätt kompetenser, dels hjälper till att skapa struktur och nya infallsvinklar.

Besök SWE-CICs webb (Öppnas i ett nytt fönster)
Ulf Westerberg, innovationsledare på Piteå Science Park.
Innovationsledare

Ulf Westerberg

Har du funderingar kring kompositer eller utmaningsdriven innovation? Kanske har du en spännande idé som du vill bolla med någon?

Hör av dig så bokar vi ett möte!

070 537 22 00 (Öppnas i ett nytt fönster)ulf.westerberg@piteasciencepark.se (Öppnas i ett nytt fönster)