Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Utmaningsdriven innovation bygger upp unik miljö

Bild på SWECIC:s logotyp.

Norra Sverige har samlat expertis med bred såväl som djup kunskap om framtidsmaterialet fiberkomposit. Klusterinitiativet SWE-CIC som initierades 2015 fortsätter utvecklas i och med projektet Fiberkomposit Innovationsnod Norr (FIN). FIN har som mål att skapa en starkare regional innovationsnod för kompositvärdekedjan. Under projekttiden ska innovationssystemet och innovationsmiljöerna runt materialet fiberkomposit byggas upp med stadig regional samverkan som grund.

Den innovationsmiljö som just nu etableras i Öjebyn, utanför Piteå, är central för att bygga upp innovationsnoden och klustret, och den byggs enligt Industri 4.0 standard. Miljön anpassas för testning och utveckling av nya processer, produkter samt tjänster. Innovationsmiljön kommer vara öppen och tillgänglig för industrin att testa och utveckla sina produkter, samt ge möjlighet att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.

På plats finns redan en robotcell som består av två industrirobotar för fiberlindning och mekanisk bearbetning. Under 2020 tillkommer en unik hydraulisk press med förmågan att behålla presstryck mycket längre än vanliga pressar. Pressen är state of the art och betydligt mer avancerad än de pressar som idag återfinns hos industriföretag. Målet med innovationsmiljön är att bygga en stark framåtsiktande kompositindustri och skapa en hållbar infrastruktur så att regionens företag kan fortsätta växa.

Kompetensen inom klusterinitiativet SWE-CIC är unikt i sitt slag i Sverige. Den samlade kunskapen hos företagen och forskningsinstitutet RISE bidrar till en stark innovationskultur, även nätverket hos klustrets aktörer är en bidragande faktor. Relationen mellan företagen är nära och kompetenserna hos de olika företagen sträcker sig över både tillverkningsmetoder och användningsområden av fiberkompositer. Det är därmed lätt att hitta den kompetens som eftersöks och det bidrar till tids- och kostnadseffektiva processer från idé och design till produkt eller komponent redo för serietillverkning.

Klustret samverkar i utvecklingsprojekt och arbetsprocessen utgår från utmaningsdriven innovation i skärningspunkten mellan idéhantering, sociala nätverk, samverkansformer och arbetsflödeshantering. Piteå Science Park är en neutral ingång och hjälper till att skapa en tydlig struktur, nya infallsvinklar och koppla samman rätt kompetenser utan vinstintresse.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Piteå kommun, Region Norrbotten, Sparbanken Nord, Tillväxtverket samt Piteå Näringsfastigheter.
Projektet leds av Piteå Science Park.

Idag omfattar klusterinitiativet SWE-CIC åtta företag samt forksningsinstitutet RISE. Inom projektet Fiberkompositer Innovationsnod Norr samverkar även underleverantörer samt regionala, nationella och internationella aktörer.

Kluster initiativet består av: www.abb.com, www.compositeservice.com, www.gestamphardtech.com, www.podcomp.se, www.bladesolutions.se, www.swerea.sewww.ptc.nu, www.ri.se

 

Vill du veta mer? www.SWE-CIC.se
Kontakta projektledare Ulf Westerberg Ulf.westerberg@piteasciencepark.se
Tel: 070-537 22 00