Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vetenskapsfestival inspirerar och väcker nyfikenhet

Forskarfredag är en vetenskapsfestival som anordnas inom hela Europa och samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet. För tredje året i rad arrangerar Piteå Science Park Forskarfredag med lokala aktiviteter för allmänheten. Forskare från Luleå tekniska universitet, LTU Green Fuels, RISE Interactive, RISE ETC och RISE SICOMP bjuds in för dialog och interaktiva aktiviteter med besökarna.

Vetenskapsfestivalen riktar sig särskilt mot barn och unga men är öppen för alla som är nyfikna på forskning och innovation. Piteå Science Park bjuder in elever från grund -och gymnasieskolan med ambition att inspirera och väcka nyfikenhet till att vilja lära sig mer om forskning och vetenskap.

Syftet med Forskarfredag är att slå hål på missvisande föreställningar och lyfta fram forskningens breda och varierande spektra -att forskning är roligt, spännande och vardagsnära. Besökarna deltar i workshops med lekfulla och experimentella aktiviteter där dialogen med forskare uppmuntras. Även föreläsningar kan förekomma. Forskningsfredag handlar inte om att redogöra för forskningsresultat, utan att framhäva hur forskning går till och hur det är att arbeta som forskare.

Besökarna får ta del av forskning som bedrivs lokalt, de möjligheter och resurser som finns inom närområdet. Förra året, 2019, erbjöds bland annat unika rundturer av forskare för Solvåg. Det är en lokal unik anläggning för solenergiforskning i kallt klimat och som bedriver forskning inom områdena arkitektur, teknik, energi och design. Dessutom fungerar parken som en tillgänglig öppen grön social mötesplats i en stadsmiljö. Varje år utses ett specifikt tema, årets tema 2020 är ”Forskning för en hållbar framtid”. Inom temat möts aktuell lokal forskning med fokus inom många olika vetenskapliga områden för att hitta lösningar som bidrar till en hållbar värld.