Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vindkraftscentrum i Barentsregionen

Bild på vindkraftspark i vintertid.

När planerna på Europas största vindkraftspark i Markbygden, med 1 101 vindkraftverk, började ta form föddes tanken på ett kunskaps- och utvecklingscentrum för hela Barentsregionen. Vindkraften är en bransch i stark tillväxt och allt fler etableringar planeras i norra Skandinavien.

Vindkraftcentrum i Barentsregionen ska medverka till att de positiva effekterna av vindkraftutbyggnaden tas till vara. Vårt långsiktiga mål är att skapa bestående verksamheter genom tillverkning, nya affärsmöjligheter, forskning och utveckling, utbildningar, informationsspridande och allt annat bra som kan tänkas följa i vindkraftens kölvatten. Piteås strategiska läget mitt i Barentsområdet stärker våra ambitioner att bli ett centrum för vindkraft för hela det området.

Vi brukar skämtsamt säga att snålblåsten har blivit värd miljardbelopp. Då är det bra om vi kan se till att så stora bitar som möjligt av denna stora ekonomiska kaka hamnar lokalt och regionalt.

Men Vindkraft är en relativt ny bransch för många i Barentsregionen. Därför är frågorna många och erfarenheterna få. Där kan vi på Vindkraftscentrum bistå med hjälp. Vi är den naturliga mötesplatsen för alla som är intresserade av vindkraft. Hit kan entreprenörer, projektörer, privatpersoner och kommuner vända sig med frågor och synpunkter.

Från och med 2015 ingår Vindkraftscentrum i Piteå Science Park.

Mer information på www.vindkraftbarents.se

FAKTA
Projektägare: Piteå kommun/PSP
Projektledare: Erik Persson
Finansiärer: Energimyndigheten, Piteå kommun