Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

31 januari 2019, Nyheter

PSP på landets största jämställdhetskonferens

Bild från jämställdhetskonferensen- Forum Jämställdhet i Luleå.

Vems behov och intressen är det egentligen som tillåts forma hur ett samhälle gestaltas, fylls med innehåll och marknadsförs? Det har Piteå Science Park tillsammans med Luleå tekniska universitet utvecklat kunskap och metoder om med avstamp i begreppet och konceptet platsinnovation.

I slutet av januari samlades över 800 personer vid Sveriges största jämställdhetskonferens – Forum Jämställdhet – i Luleå. Där framfördes en presentation om inkluderande platsinnovation av Helena Karlberg, vd och Johanna Balogh, innovationsledare på Piteå Science Park tillsammans med Malin Lindberg, professor vid Luleå tekniska universitet. De gav exempel på hur platsinnovation kan användas för att tillvarata en mångfald av människor och perspektiv i utvecklingen av attraktiva samhällen.

– Det är mångfalden av människor, verksamheter och berättelser som gör en plats till vad den är och platsinnovation handlar just om att ta tillvara på det unika som finns på platsen, säger Johanna Balogh.

Några av de exempel på inkluderande platsinnovation som presenterades var:

  • Universellt utformade arbetsplatser som fungerar för alla, oavsett funktionsvariation, utan utpekande och stigmatiserande särlösningar. Mer info: www.akademssr.se/uua
  • Innovativ ombyggnad av förskolor för att barn ska kunna leka och lära fritt utan att begränsas av könsstereotypa normer. Mer info: www.normmedvetnarum.se
  • Pride-festivaler för att manifestera att städer är till för alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könssuttryck. Mer info: www.rfsl.se/verksamhet/pride

Mer info om platsinnovation: www.platsinnovation.nu