Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

29 maj 2019, Nyheter

Rester från skogen är framtidens flygbränsle

Bild på Maria Wetterstrand som föreläser på konferensen BIOBASE.

– Vi vill visa att det här funkar i praktiken och inte bara på pappret, säger Fredrik Granberg, projektledare och forskare inom energiteknik vid Luleå tekniska universitet.

Målet med den förstudie som just nu pågår vid Luleå tekniska universitet är att underlätta och riskminimera en första kommersiell anläggning för tillverkning av flygbiobränsle. Projektet är redan på god väg. Förstudien finansieras av Energimyndigheten tillsammans med parterna i projektet.

För drygt ett år sedan beslutade regeringen att utreda användningen av förnybart flygbränsle. Miljöpartiets före detta språkrör Maria Wetterstrand tillsattes som särskild utredare. Tidigare i vår presenterades rapporten från den statliga utredningen, där ett av förslagen är en reduktionsplikt med 30 procent biodrivmedel i flygplanen år 2030. Detta med en stegvis årlig ökning från 1% år 2021.

Det teknikkoncept som Luleå tekniska universitet utvecklar och forskar på, tillsammans med industrin, ligger helt i linje med regeringens utredning. Det bygger på kombinationen förgasning och Fischer Tropsch, en metod för att utvinna syntetiska drivmedel ur biomassa. Fredrik Granberg anser att tekniken är mycket lovande ur ett svenskt perspektiv, sett till teknikmognad, råvarutillgång, hållbarhet och kostnad.

– Med Fischer Tropsch-tekniken är verkningsgraden till gröna produkter från de två mest lovande skogsråvarorna svartlut och sågspån är cirka 40 procent, berättar Fredrik Granberg.

Förhoppningen med projektet är att möjliggöra en storskalig produktion av biobränsle för flyget. Resultatet av den pågående studien ska klargöra förutsättningar inför en kommersiell produktion och skall ses som information till beslutsfattare inom industriell och offentlig sektor.
– Konceptet ger den kortaste och mest hållbara startsträckan för att kunna producera stora volymer bioflygbränsle för kommersiellt flyg i Sverige, säger Fredrik Granberg.

Deltagarna på skogskonferensen BIOBASE får ta del av ett studiebesök på forskningsanläggningen LTU Green Fuels vid Luleå tekniska universitet, som ligger vid Smurfit Kappa i Piteå. Till konferensen kommer också Maria Wetterstrand för att prata om framtidens drivmedel för flyget.

Här kan du anmäla dig till BIOBASE: https://sv-se.invajo.com/event/pite%C3%A5scienceparkco/biobase2019