Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

27 november 2023, Nyheter

Samhällsutvecklingen i norr behöver passionerade entreprenörer / Digitala huben Go Business vinner pris i Europa för sin digitala omställning

De passionerade entreprenörerna som vill leva sin dröm och som gör skillnad på de platser och samhällen där de verkar deltar i Piteå Science Parks digitala hub Go Business. Med ett resultat så bra att Go Business vunnit priset för den bästa digitala omställningen i Europa. Elisabeth Backteman generaldirektör för Tillväxtverket medverkade i juryn.

Samhällsutvecklingen i norr behöver passionerade entreprenörer / Digitala huben Go Business vinner pris i Europa för sin digitala omställning

P R E S S M E D D E L A N D E. Den gröna omställningen i norr domineras av stora nyetablerade och befintliga industriföretag i tillväxt. En omställning med stort behov av infrastruktur och arbetskraft. Men vid sidan av industrietableringarna växer också insikten om vikten av andra viktiga delar för att skapa en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. En av dessa som har stor betydelse för trivsel och inflyttning är de passionerade entreprenörer som gör skillnad på de platser och samhällen där de verkar. Entreprenörer som skapar härliga miljöer, utflyktsmål och unika utbud. Det är just de personerna som deltar i Piteå Science Parks digitala hub Go Business. Med ett resultat så bra att Go Business vunnit priset för den bästa digitala omställningen i Europa, European Enterprise Promotion Awards 2023.

Möjligheterna med digitala lösningar är stora. Men att en digital platsoberoende inkubator skulle fungera lika bra som en traditionell på plats var nog inte något många skulle våga tro på. Men det har Piteå Science Parks digitala hub Go Business bevisat och nu vunnit pris för, i tuff konkurrens med andra framgångsrika koncept i hela Europa.

– Det känns fantastiskt roligt att vårt arbete blir uppmärksammat på europeisk nivå. Vi får priset för att vi har ett erbjudande som utgår från människan, inte var de bor och inte om affärsidén är skalbar eller inte. Genom att sammanföra människor och coacha dem bygger vi tillsammans med dem självförtroende och mod att leva sina drömmar och bygga sina affärsidéer, berättar Andreas Kanon, verksamhetsledare Go Business.

Att sätta människan i första rummet har visat sig vara en metodik som fungerar. Inkubatorn Go Business har 77 % kvinnliga entreprenörer, 4 av 5 fortsätter driva företag efter 3 år och 7 av 10 efter 5 år, med en omsättningsökning på 450 %.

En av jurymedlemmarna för andra kategorier var generaldirektören för Tillväxtverket, Elisabeth Backteman. Hon var en av dem som grattade efter vinsten. ­

– Den helt digitala lösningen gör det enkelt för företag att delta även om de är utspridda geografiskt. Att kunna erbjuda innovation och utveckling för entreprenörer även i glest befolkade regioner är viktigt för utvecklingen av näringslivet. Metodiken är förhållandevis enkel och möjlig att använda i andra delar av EU, säger Elisabeth Backteman.

Andreas Kanon, verksamhetsledare för Go Business och Henrick Bucht, vd för Piteå Science Park har, under prisutdelning och konferenser i Bilbao, samlat på sig många intryck och blivit inspirerad av andra lösningar för utveckling av små och medelstora företag i Europa.

–  Vi ska nu smälta alla våra intryck och fundera på nästa steg. Kan det här göra att vi kan utvecklas ytterligare och vara till ännu större nytta för samhällsutvecklingen i norr? säger Henrik Bucht.

 

__________________________________________________________________________________________

Fakta Go Business

Vi vill att fler företag och företagare ska växa, utvecklas och stärkas för att skapa en hållbar utveckling i regionen och göra det möjligt för fler att bidra till sin plats genom att skapa arbetstillfällen för sig själv och andra, utveckla platsen där en verkar och skapa en attraktivitet för den norra regionen. Vår vision är att vara en digital hub som främjar entreprenörskap i hela norra Sverige. Med ett energifyllt och kreativt community där olikheter möts står kunskapsutbyte mellan skilda perspektiv i centrum. En hub där entreprenören kan hämta allt det som behövs för att utveckla sitt företag, nätverk och få nya perspektiv.

Fakta European Enterprise Promotion Awards EEPA

Den europeiska utmärkelsen för främjande av företagande identifierar och erkänner de framgångsrikaste främjarna av företagande och entreprenörskap i Europa, som visar upp och delar med sig av exempel på goda lösningar och strategier, ökar medvetenheten om mervärdet av entreprenörskap samt uppmuntrar och inspirerar potentiella entreprenörer. Det finns sex kategorier:

Pris för främjande av entreprenörsanda: Belönar initiativ på nationell, regional och lokal nivå som främjar entreprenörskap framför allt hos ungdomar och kvinnor.

Pris för investering i entreprenörskunskaper: Belönar nationella, regionala eller lokala initiativ som förbättrar färdigheterna i entreprenörskap, ledning och anställdas kompetens

Stöd till den digitala omställningen: Kommittén erkänner initiativ som stöder företagens digitala omställning och som gör det möjligt för dem att utveckla, marknadsföra och använda digital teknik, digitala produkter och tjänster av alla slag.

Förbättra företagsklimatet och stödja företagens internationalisering: erkänner innovativa strategier och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå, som gör Europa till den mest attraktiva platsen för att starta ett företag, driva det, få det att växa och utöka det på den inre marknaden, förenkla lagstiftningsförfaranden och administrativa förfaranden för företag och genomföra principen ”tänk småskaligt först” till förmån för små och medelstora företag.

Pris för stöd till en hållbar omställning: Belönar politik och initiativ på nationell, regional eller lokal nivå som stödjer inträdet för små eller medelstora företag på den ekologiska marknaden och bidrar till att förbättra dessas resurseffektivitet genom, till exempel ekologisk kompetensutveckling och matchmaking samt finansiering.

Pris för ansvarsfullt och omfattande entreprenörskap: Belönar nationella, regionala och lokala initiativ från myndigheter eller allmänna/privata partnerskap eller SME (endast i denna kategori) som främjar företagens sociala ansvar bland små och medelstora företag. Denna kategori belönar även insatser för att främja entreprenörskap bland missgynnade grupper, till exempel arbetslösa, i synnerhet långtidsarbetslösa, legala invandrare, funktionshindrade eller personer från etniska minoriteter.

Juryns stora pris kan gälla för vilken kategori som helst och kommer att gå till det bidrag som anses vara det mest kreativa och inspirerande entreprenörskapet i Europa.

För mer information kontakta:

Andreas Kanon

Verksamhetschef Go Business

Andreas.kanon@piteasciencepark.se

070- 521 51 31