Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Samling för framtiden

Gemensam marknadsföring, ytterligare utvecklat samarbete mellan företag, forskning och utbildning! Det var några av uppslagen då professorer, lärare från Musikhögskolan samt Acusticumföretagare samlades till gemensam brainstorming/workshop.

Hur kan vi använda den gemensamma plattformen Acusticum för att vidareutveckla verksamheter och nå ut till en större marknad? Hur kan vi ta tillvara den samlade kompetensen? Men framför allt hur kan vi utveckla och stärka samarbetet inom och mellan företag och Musikhögskolan?

Det var en del av de frågor som diskuterades och resultatet – nya framtidsinriktade samverkansprojekt lär inte vänta på sig.- Det här är ett av många steg för att stärka samarbete och förverkliga ännu fler av visionerna kring Acusticum och Musikhögskolan, menade bl a Gusten Granström, ordförande i styrelsen för Acusticum inledningsvis.

– Hittills har allt det vi sagt att vi vill göra förverkligats, menade han och underströk betydelsen av samverkan mellan företag, forskning och det offentliga samhället.