Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Samspel och utveckling

Dialog och erfarenhetsutbyte är viktiga grundförutsättningar för allt samspel. I veckan träffades därför representanter från olika verksamheter med Acusticumkoppling för att dela tankar och idéer.

– Just nu händer det mycket på Acusticum. Det knyts hela tiden nya människor till området och verksamheter och projekt växer. Digital Live Arena och New Directions är två exempel på intressanta satsningar som pågår. Helt klart är det en ny tid och läge att ladda om, säger Ola Lidström, utvecklingschef på Acusticum.

Sagt och gjort. I veckan träffades verksamhetsledarna, som tillsammans bildar en av många utvecklingsgrupper på Acusticumområdet, för första gången. Syftet var att diskutera samarbeten och framtiden.

– Genom att träffas lär vi oss mer om varandras verksamheter och det blir enkelt att identifiera områden där vi kan samarbeta, säger Ola och fortsätter.

– Efter mötet var det extra kul att konstatera att många verksamheter rekryterar och ser möjligheter för utveckling, både konstnärligt och kommersiellt. Synsättet har förändrats och idag tänker man mer samarbete utan att begränsa sig till ett hus eller område. Samarbeten sker lokalt, globalt och digitalt. För att fånga upp möjligheterna i detta nätverk är verksamhetsledarna jätteviktiga.

I utvecklingsgruppen, verksamhetsledarna, sitter följande personer:

Greta Wimander (Go Business), Roger Norén (Studio Acusticum), Lars Hallberg (LTU, konst, kommunikation och lärande), Gertrud Grönlund (LTU, musik), Kristina Nilsson (Norrbottens Musiken), Tomas Isaksson (Norrbottens Musiken), Katarina Delsing (Interactive Institute) och Marie Larsson Sturdy (Dans i Nord)