Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Solcellspark byggs på Universitetstaket i Piteå

Pite Energi tar ett stort steg i arbetet mot hållbar energi och bygger en av de större solcellsanläggningar som någonsin uppförts så långt norrut.
– Vi vill visa att det möjligt med effektiv produktion av solenergi på nordliga breddgrader, säger företagets vd Daniel Fåhraeus.

Det unika projektet är ett samarbete med det norska forskningsinstitutet Norut och fastighetsbolaget Piteå Näringsfastigheter. Solcellsparken, som påbörjas i dagarna och beräknas stå klar under november 2014, kommer att generera cirka 250 000 kilowattimmar per år. Pite Energi har beviljats ett utvecklingsbidrag på 35 % av investeringskostnaden från Energimyndigheten.

– Det finns starka direktiv om en hållbar utveckling från våra ägare och detta passar oss som handen i handsken. Vi är förstås extra glada att forskarna från Norut är intresserade av att designa och följa upp produktionen i våra anläggningar, säger Fåhraeus.

universitetsområdet_flygbild[1]

Den nya solcellsparken får cirka tio gånger högre effekt än testparken som PiteEnergi installerade 2013  och kommer att monteras på taknivå. Det fanns några olika alternativ till placering men när Piteå Näringsfastigheter tillfrågades om de generösa takytorna vid universitetsområdet föll bitarna på plats:

– Vi ser mycket positivt på det här och tvekade inte en sekund när Pite Energi ställde frågan. För oss är det ett sätt att visa att Piteå Näringsfastigheter och Piteå Kommun ligger i framkant när det gäller utvecklingen av alternativa energiformer, säger fastighetsbolagets vd Jan Jonsson.

Piteå mycket gynnsamt för solenergi
Forskarna från Norut har som främsta uppgift att undersöka om teori och praxis stämmer överens och om det går att dra några nya slutsatser om solenergi på nordliga breddgrader.

– Det är inte solen i sig utan ljuset som gör att solpanelerna tar till sig energi. Instrålningen kan komma från speglingar från vattenytan, reflektioner från snö eller direkt från solen, säger John Moosberg-Bustnes, forskningsledare på Norut i Narvik.

I vissa områden runt Bottenviken lyser solen mer än 2 000 timmar per år, att jämföra med exempelvis solenergijätten Tyskland som har 1 900 soltimmar som mest. De höga temperaturerna i Sydeuropa gör dessutom att det kan bli alldeles för varmt i solcellspanelerna, vilket gör att effekten sjunker. Enligt Moosberg-Bustnes har Piteå med sitt klimat och många soltimmar särskilt gynnsamma förutsättningar för solenergiproduktion och han ser Pite Energis projekt som mycket värdefullt:

– Det är viktigt att någon tar det första steget och testar om anläggningar i nordliga områden levererar den förväntade höga effekten och hur klimatet påverkar underhållskostnader och liknande. Pite Energi vill genom sin satsning ta ett viktigt första steg för att visa att det är möjligt att kommersiellt driva storskaliga solenergianläggningar i norra Sverige.