Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

02 December 2021, kl. 14:00

Föreläsning; solenergi, arkitektur och utmaningarna

Hur kan du som arkitekt bidra till att vi når klimatmålen? Är det arkitektens ansvar att se till att solpaneler används i större utsträckning? Går det att kombinera estetik och klimatnytta. Välkommen på en inspirerade föreläsning kring solenergi, arkitektur och utmaningarna med att kombinera de två.

Solpaneler i kallt klimat

Boka plats på föreläsningen.

Boka biljett här

Solpaneler – effektfullt på mer än ett sätt

Hur kan du som arkitekt bidra till att vi når klimatmålen? Är det arkitektens ansvar att se till att solpaneler används i större utsträckning? Går det att kombinera estetik och klimatnytta? Välkommen på en inspirerade föreläsning kring solenergi, arkitektur och utmaningarna med att kombinera de två.

Föreläsare:

  • Malin Unger – RISE om vikten av rätt panel på rätt plats
  • MAF – Projektet Piteå Port & Hub – Sveriges nordligaste byggnadsintegrerade fasadsystem
  • Richard Nygren – White arkitekter om solceller som ett byggmaterial bland andra

Seminariet arrangeras av Arctic Solar som är ett projekt vars mål är att fler företag i Norrbotten ska investera i solenergi. Solelmarknaden växer i snabb takt, enligt Energimyndighetens prognos kommer andelen solel fyrdubblas fram till 2024. Detta gör solel till det snabbaste växande energislaget och den mest populära energikällan bland svenska folket. Tyvärr hamnar Norrbotten efter och det vill vi ändra på genom forskning och att sprida den kunskapen vi har.

Arctic Solar drivs av Piteå Science Park, RISE och Piteå Energi och möjliggörs genom finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF, Region Norrbotten och Piteå kommun.

Datum (första dag)

Datum (sista dag)

Plats

Online

Fler liknande evenemang

Visa allt aktuellt

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hållbara drivmedel i norr och kopplingen till det framtida energisystemet i Norrbotten

Energisystemets omställning för att möta den gröna industrialiseringens behov är en brinnande fråga. Tillgången till energi påverkar förutsättningarna för befintliga och kommande etableringar och det påverkar hela energiområdet – pr…

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hur ser de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ut i Norrbotten?

Lunchföreläsning där vi presenterar resultaten från förstudien North Creative Nodes. Vi har undersökt hur de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ser ut i Norrbotten.

2024-05-29

Lunchföreläsning: Storskaligt växthus försörjt av spillvärme, är det möjligt i Piteå?

Välkommen till en lunchföreläsning! Vår innovationsledare Patrik Isaksson presenterar resultaten från en förstudie där han undersökt möjligheterna till ett storskaligt växthus försörjt av spillvärme.

Visa allt aktuellt