Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

16 december 2014, Nyheter

SP förvärvar ETC i Piteå

Bild på Magnus Marklund, VD på ETC i Piteå.

Forskningsinstitutet SP förvärvar Energitekniskt Centrum i Piteå. Köpet ger SP kompletterande kompetens inom termokemisk omvandling av biomassa och tillgång till en modern storskalig pilotpark inom förbränning, förgasning och pyrolys.

ETC blir kvar i samma lokaler i Piteå. När förvärvet genomförts kommer bolaget att få det nya namnet SP Energy Technology Center AB och bli ett helägt dotterbolag i SP-koncernen som har drygt 1 400 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder kronor. Fokusområde för forskningen vid ETC är fortsatt termokemisk omvandling av biomassa. De tjänster som erbjuds omfattar bland annat förbrännings-, förgasnings- och bioraffineringsteknik. Kunderna finns inom områden som skog, energi och stål.

– Vi är väldigt nöjda med affären. ETC är erkänt duktiga inom sitt område och kompletterar SP väl. Tillsammans blir vi en starkare aktör inom framtidsområdet bioekonomi och kan skapa ännu mer värde för våra kunder. Samtidigt får vi bredare kontaktytor mot företag, organisationer och universitet i Norrbotten, säger SPs koncernchef Maria Khorsand.

– För oss på ETC innebär affären bland annat att vi får större kapacitet att jobba med stora forskningsprojekt. Vi får också full tillgång till SP-koncernens alla resurser, vilket ger oss väldigt bra möjligheter att utvecklas vidare, säger Erik Persson, styrelseordförande vid ETC.

En bioekonomi kan definieras som när ett samhälle lever av det som är hållbart producerat i våra ekosystem. De huvudsakliga utmaningarna för att nå en bioekonomi är att ersätta oljan och andra fossila ämnen i deras roll som energibärare, material och kemikalier.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Norström, affärsområdeschef på SP, tel 070-380 58 84, markus.norstrom@sp.se

Kort om ETC
Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå (ETC) grundades 1989 av Piteå Kommun i nära samarbete med Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbotten län. Stiftelsens ändamål är att bedriva oberoende forskning, utveckling och utbildning inom energiområdet och har med tiden etablerat sig som en stark nod inom termokemisk omvandling av biomassa, det vill säga förbränning, förgasning och pyrolys. ETC har en attraktiv park av unik och intressant pilotutrustning inom termokemisk omvandling. ETC är beläget i Piteå, har 18 anställda och jobbar främst med kunder i energiindustrin, skogsindustrin och stålindustrin.

Kort om SP
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en internationellt ledande institutskoncern med ca 1 400 medarbetare. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. Läs mer på www.sp.se