Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Spännande projekt

I dagarna sjösattes II City, ett spännande och gränsöverskridande projekt. Målet är att ta fram nya innovativa produkter men även att skapa tillväxt i norra Sverige och Finland.

Kort om projektet
II City är ett forskningsprojekt där Interaktiva Institutet Sonic Studio och de två finska universiteten i Oulu och Rovaniemi samverkar. Enkelt förklarat kan man säga att projektets grundtanke är att samla ihop duktiga forskare inom ljud, medier, interaktivitet, mobil teknik och industridesign. Därefter låta dem slå sina kloka huvuden samman, skapa rum för kreativt tänkande, genomföra forskning och i slutändan ta fram nya innovativa produkter som förenklar vardagen för oss andra.

– Jag hoppas att projektet resulterar i nya intressanta IT-forskningsresultat där människan är i fokus och att detta även leder till regional tillväxt, säger projektets huvudansvarige Katarina Delsing från Interaktiva Institutet Sonic Studio.

Andra viktiga mål är att inspirera svenska och finska företag att aktivt delta i projektet samt skapa möjligheter för samarbete över landsgränserna. Om man lyckas med målsättningen får vi veta först i slutet av 2011 när projektet avslutas.

Presentation av parterna
Att projektet har potential råder det inget tvivel om. Alla inblandade parter är erkänt duktiga inom respektive kompetensområde och samarbetet fungerar smärtfritt.

– Våra kompetenser är väldokumenterade och kompletterar varandra perfekt, menar professor Jukka Riekki från University of Oulu.

Interaktiva Institutet Sonic Studio bidrar med deras samlade kompetens från forskning inom ljud, medier och interaktivitet. University of Oulu ligger mitt i Nokialand och deras forskningsområde är systemdesign för mobila enheter. University of Lapland är sin tur erkänt duktiga på forskning inom industridesign. Att dessa gränsöverskridande kompetenser ska korsbefrukta varandra känns både självklart och spännande.

Produktexempel
Idag har man tre idéer som alla är baserade på RFID, en trådlös teknik för att skicka och ta emot information. Den första, Painmeter, kan liknas vid ett avancerat trygghetslarm och finns idag som produkt. Med hjälp av denna mobila enhet kan patienten och sjuksköterskorna hålla ständig kontakt för att meddela och övervaka smärtnivåer. Painmeter finns idag som produkt, nu vill man ta nästa steg och göra den ännu intelligentare. City Guide och City Game är enbart på idéstadiet men några hemligheter kan dock avslöjas. City Guide är tänkt att bli en oumbärlig vän när du i framtiden är på resande fot. Enhet ska exempelvis hjälpa dig med vägbeskrivningar och ta fram information om en viss plats. City Guide är i sin tur ett sätt att informera om och presentera en stad i form av ett spel. Det finns all anledning att återkomma med en uppdatering om vad som händer i projektet.

Projektet II City finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Interactive Institute och Länsstyrelsen i Lapplands län.

Mer information

Interaktiva Institutet Sonic Studio