Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

09 juni 2019, Nyheter

Spiran – miljöpris för hållbart byggande

Bild på innovationshuset The Great Northern i Skellefteå.

”Byggnaden är ett exempel på hur ett kulturhistoriskt och arkitektoniskt intressant hus från 1950-talet har byggts på ett hänsynsfullt sätt för en ny användning och mött dagens krav på kreativa mötes- och arbetsplatser. Trä har varit en självklar komponent för gestaltning och stomme i renoveringen, dels med de tidstypiska detaljerna i teak och de nya trädelarna av värmebehandlade ask.” Så lyder motiveringen för The Great Northern och Collage Arkitekter, en av de nominerade till årets Spiranpris. Priset ges ut av Sparbanken Nord och Piteå Science Park i syfte att inspirera till miljötänk och cirkulär ekonomi.

– Vi vill premiera och sprida goda exempel på hur vi kan bidra till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan och som är långsiktigt hållbart både ur ett socialt- och ekonomiskt perspektiv, säger Gunnar Eikeland, VD på Sparbanken Nord.

Spiranpriset delas ut under konferensen BIOBASE i Piteå på måndag den 10 juni. BIOBASE är en internationell konferens med fokus på cirkulär och biobaserad ekonomi som arrangeras av Piteå Science Park i samarbete med Näringsdepartementet och en rad nationella, regionala och lokala aktörer.

Priset på 25 000 kronor ges ut årligen med olika teman. Årets tema är arkitektur och hållbart byggande. Förutom The Great Northern och Collage Arkitekter är Naturrum Laponia och Wingårdh Arkitektkontor, Stadsbergets parkeringshus och White Arkitekter, samt Morö backe skola och MAF Arkitektkontor nominerade.

Årets jury består av:
Ulf Larsson, VD SCA
Kristina L Nilsson, professor i arkitektur vid Luleå tekniska universitet
Birgitta Bergwall-Kåreborn, rektor vid Luleå tekniska universitet
Gunnar Eikeland, VD Sparbanken Nord
Helena Karlberg, VD Piteå Science Park
Ylva Sardén, samordnare för regionalpolitiska skogsprogrammet Länsstyrelsen i Norrbotten

För mer information – kontakta Helena Karlberg, 072-858 06 24.

De nominerade projekten:

Stadsbergets parkeringshus, Piteå.

Naturrum Laponia, Stora Sjöfallet.

Morö backe skola, Skellefteå.

The Great Northern, Skellefteå.