Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

06 december 2018, Nyheter

Stadsfestival och fotbollscup utvecklas genom platsinnovation

Bild på workshop

– Att ha fler ögon utifrån som ser på evenemangen är en otrolig boost! Det sa en av deltagarna efter den workshop som arrangerades av Piteå Science Park och Luleå tekniska universitet i början av december. Tillsammans med arrangörerna för Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler samlades ett antal företagare och företagsfrämjare för att utveckla platsinnovativa koncept som ökar evenemangens attraktionskraft och samhällsengagemang.

Med avstamp i evenemangens styrkor utgick konceptutvecklingen från en modell för platsinnovation, med ett nytänkande samspel mellan gestaltning, innehåll och marknadsföring.

– Platsinnovation handlar om att gräva där man står. Både Piteå Summer Games och Piteå Dansar och Ler är evenemang som starkt förknippas med Piteå som stad. Det är viktigt att vi initierar samarbeten som överbryggar branscher och aktörer för att stärka varandra och det tycker jag att vi lade en bra grund för idag, säger Johanna Balogh, innovationsledare på Piteå Science Park.

Med inspiration från en presentation om gamification/spelifiering och beteendedesign vidareutvecklades koncepten ytterligare, för att engagera besökare både före, under och efter evenemangen.

För Piteå Summer Games utvecklades ett koncept med en tävling i sociala medier om bästa målgesten, som skapar ett brett samhällsengagemang och fler besöksanledningar. För Piteå Dansar och Ler utvecklades ett koncept med en upplevelse-knapp som  turnerar runt mellan olika städer för att locka nya besökare genom att sprida festivalkänslan.

Workshopen arrangerades i projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” som drivs Luleå tekniska universitet och Piteå Science Park 2017-2019. Projektet finansieras av Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond (BFUF) och Sparbanken Nord. Mer info: www.ltu.se/platsinnovation