Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Subarctic flyttar in på Acusticum

Som ett led i arbetet med att utveckla besöksnäringen i norra regionen öppnas nu ett nytt kontor på Acusticum. Bo Wikström, Subarctic flyttar in och slår upp dörrarna till Subarctic.

– Huvudmotivet med flytten är naturligtvis att komma närmare den akademiska miljön och utbildningen inom upplevelseproduktion. Både för att ta tillvara befintlig kompetens men också för att vara med kring utveckling av forskning och utbildning. Det säger Tomas Riklund och Bo Wikström, några av de drivande krafterna bakom projektet, och hoppas etableringen långsiktigt blir ett steg mot ett kompetenscentrum inom upplevelsenäringen i Piteå.
– Det skulle hela regionen vinna på, menar de.