Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Sunpine och Lawter bygger ut

SunPine har träffat ett avtal med det internationella kemiföretaget
Lawter som innebär en betydande investering i SunPines anläggning i
Piteå. SunPine ska, med start hösten 2015 leverera harts till Lawters
fabrik i Kallo i Belgien. Samtidigt kommer Lawter att gå in som ny
delägare i SunPine.

– Vi är mycket glada över avtalet med Lawter som ger oss ytterligare
ett ben att stå på och dessutom 10 nya arbetstillfällen vid vår
anläggning på Haraholmen i Piteå. Det är också en styrka att
tillverkningen av den nya produkten – harts – gör oss mindre beroende
av olika typer av politiska beslut. Nu uppgraderar vi anläggningen
och tar nästa steg i utvecklingen att bli ett fullskaligt
bioraffinaderi, säger Magnus Edin, VD för SunPine.

En grupp ingenjörer från SunPine och Lawter har under 1,5 år arbetat
med att designa och ta fram en optimal produktionsanläggning för
tillverkning av harts. En serie tester har gjorts för att verifiera
konceptet och projekteringen kommer att starta omgående.

När den nya produktionsanläggningen står klar, hösten 2015, kommer
SunPine att ha tre olika produkter – råtalldiesel som används som
råvara i produktion av dieseldrivmedel, harts som är en råvara för
tillverkning av t.ex. tryckfärger och lim, och bio-olja som används
som energiråvara i pappersindustrin.

– Vi är glada att vi efter mer än två års förberedelser fått projektet
i hamn och vi ser fram emot att ta emot de första leveranserna av
harts nästa höst. Avtalet innebär att vi säkerställer tillgång till
stora volymer av en viktig råvara under lång tid och att vi stärker
vår position som en pålitlig leverantör av högkvalitativa, förnybara
råvaror, säger Nob Makino, koncernchef för Lawter.

_____________________________________________________________

För mer information, kontakta:

Magnus Edin VD SunPine, 070 320 24 69
Sven Wird Styrelseordförande Sunpine, 070 571 60 59

Jeroen Triesscheijn, COO Lawter +31 653217096
Maurits Van den Berg, Director Strategy Lawter +31 653685398


SunPine är världsledande vad gäller framställning av andra
generationens förnyelsebara drivmedel. Råvaran är en restprodukt från
pappers- och massatillverkning. Råtalldiesel från SunPine används som
råvara i tillverkningen av Preems produkt Evolution Diesel. SunPine
ägs av Kiram, Preem, Sveaskog och Södra.

Lawter. som är en del av Harima Chemicals Group, är ett företag med en
stark position vad gäller kemiska produkter som utvinns ut
råtallolja. Lawter betjänar kunder som tillverkar tryckfärger, lim,
aromkemikalier och syntetiskt gummi.