Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

15 december 2023, Nyheter

Goda insikter nr 3

Tankar efter Ulfs besök på Hydrogen week i Bryssel, satsning på kulturella branscher, reflektioner efter prisutdelningen i Bilbao och ja, man kan visst leva på sin passion!

Goda insikter nr 3

Vätgasen kräver tillgång till stora mängder fossilfri elproduktion

För några veckor sedan genomfördes European Hydrogen Weeki Bryssel. Med på plats var ett flertal aktörer från Norrbotten och Västerbotten som tillsammans hade en gemensam monter med syfte att sprida kännedom om norra Sverige och skapa bättre förutsättningar för den gröna industriomställningen som sker i norra Sverige. Delegationen från norr fick stor uppmärksamhet och utrymme genom bland annat rundabordssamtal och nätverksevent.

Att som representant från Piteå Kommun och Piteå Science Park fått medverka i norra Sveriges gemensamma monter under EU Hydrogen Week har varit nyttigt, lärorikt och berikande.

Den gröna industritransformation som sker i norra Sverige är väldigt kopplad till vätgas. Det gäller inte bara gruvor och stålverk, som de flesta känner till, utan det är lika relevant för att tillverka drivmedel av vätgas och den koldioxid som skapas i de pannor som förbränner olika typer av biomassa, hos skogsindustrin eller vid separata industriella biopannor.
Vätgasen är således intressant och relevant för stora delar av Norrbotten och Västerbotten, men den kräver tillgång till stora mängder fossilfri elproduktion. Av den anledningen så har det varit mycket intressant att vara med i en delegation som omfattar företag, forskningsinstitut, akademi, Regioner, Kommuner och myndigheter. Vi har haft väldigt intressanta interna dialoger.

Att sedan kombinera det med spännande dialoger genom att besöka utställare på mässan och att ta emot besök utifrån i montern har gett en väldigt bra bild kring såväl möjligheter som utmaningar kring den transformation som vi står inför. Rundabordssamtalen hos North Sweden European Office med beslutsfattare på EU-nivå var också mycket intressant.

De lagar och delegerade akter som nu kommer inom ”Fit for 55”-paketet kommer till stor del att påverka Norrbotten, såväl med möjligheter som utmaningar och det är väldigt viktigt att vi implementerar dessa på ett sätt som fungerar i praktiken. De myndigheter som ansvarar för detta har ett stort ansvar.
Slutsummeringen är att det var en mycket bra vecka i Bryssel, med en hel del nya kontakter att jobba vidare med för utvecklingen av Piteå och norra Sverige.

European Hydrogen Week har varit en framgångsrik plattform för Norrbotten och Västerbotten. Genom vår gemensamma satsning har vi inte bara skapat internationell uppmärksamhet kring den gröna omställningen i norra Sverige, utan även etablerat starka partnerskap. Det starka intresset för vår monter och rundabordssamtal stärker vår övertygelse om Norrbotten och Västerbottens centrala roll i den globala vätgasutvecklingen. Med deltagande från 21 olika aktörer har vi inte bara utbytt insikter utan också positionerat regionerna som ledande inom gröna energilösningar.

Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park

Treepower hemsida

 

Med den konstnärliga idén som utgångspunkt

Vi har pratat med vår samverkanspartner Fredrika Johansson, verksamhetschef för Kulturcentrum Ebeneser i Luleå:

Under tre år har Fredrika, genom projektet Creative Ebeneser, arbetat intensivt för att etablera och utveckla mötestillfällen för kreativa och kulturella branscher. Fredrika har, genom att lyssna och anpassat innehållet, genomfört ett antal fördjupande kompetensutvecklande kurser, kortare nedslag med föreläsningar och kulturfrukostar. Allt med syfte att utgå från den kulturella kärnan i branscherna, den konstnärliga idén som utgångspunkt.

– Reklambyråer och spelutveckling ingår till exempel i kreativa och kulturella branscher men projektet Creative Ebeneser har haft till syfte att fokusera på de mer konstnärliga utövarna i branschen.  De som är yrkesverksamma och driver enskilda firmor och som har en hybridekonomi. De lever dels ofta av offentlig och privat finansiering för kulturprojekt, dels av försäljning och har annorlunda affärsvillkor och drivkrafter, säger Fredrika.

Fredrika har tagit initiativet att fortsätta arbetet och bjöd då in Boden Business Park, Luleå Business Region och Piteå Science Park till ett gemensamt möte.

– Det var så roligt att de var så intresserade och att de ville ta nästa steg med mig. Vi har tillsammans försökt ringa in och ta vara på behovet av fortsatt utveckling för att göra det lättare att kunna leva på sin konstnärliga verksamhet. Hur kan vi förenkla för aktörerna att navigera genom affärsmöjligheter och finansieringsstrukturen inom konst och kultur. Hur kan vi tillgängliggöra information för alla i länet?

Nu är det klart att det blir ett regionalt generöst projekt där man ska kunna jobba ännu mer med andra platser och noder för att säkra hela länet. De aktiviteter som kommer att genomföras handlar mycket om det som varit framgångsrikt under Fredrikas tidigare projekt, tex kulturfrukostarna som attraherat deltagare med stor bredd och därför också varit värdefullt för de konstnärer som deltagit. Kulturfrukostarna ska skalas upp till fler platser i länet och på så sätt ge fler möjligheten att vara med.

– En annan tanke är att inventera behovet av en digital mötesplats där vi skulle kunna ge en samlad bild av vilka möjligheter som finns om du är konstnär och aktiv i kulturella och kreativa branscher. En sådan plats för information riktad till denna målgrupp saknas. Målet är att alla affärsdrivande konstnärer ska ha samma förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

Den digitala mötesplatsen skulle exempel kunna synliggöra företags- och branschfrämjande aktörer, ett kalendarium med olika event och mötesplatser, utlysningar och uppdrag.

– Det är viktigt att satsa på kulturella och kreativa branscher utifrån branschens behov och villkor, precis som man gör med andra branscher. Just nu är kreativa och kulturella branscher hett eftersom många har identifierat vikten av dem för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande.

Men jag vill betona att de här branscherna alltid har varit viktiga och därför måste vi också börja behandla dem lika professionellt som vi gör med andra branscher inom till exempel industrin.
Fredrika menar att en satsning på dessa branscher kommer att få en väldigt positiv effekt på alla samhällen där konstnärerna verkar. Något som kommer att bidra ännu mer till attraktiva platser där människor vill flytta till och bo.

Creative Ebeneser Facebook

Go Business – en digital hub för kreativa och passionerade entreprenörer

Vi har tidigare berättat att vi vann det nationella priset i European Business Awards, för vår digitala omställning. För några veckor sedan fick Henrik Bucht, Andreas Kanon och Jonna Valikainen, på plats i Bilbao, veta att vi också vann priset i stor konkurrens med andra framgångsrika koncept i Europa. Fantastiskt roligt och nu funderar vi över hur vi ska ta arbetet vidare och fortsätta den goda utvecklingen framåt.

Vad är själva grejen då? Jo, Go Business fick priset för att vi har ett erbjudande som utgår från människan, inte var de bor och inte heller om affärsidén är skalbar eller inte. Genom att sammanföra människor och coacha dem bygger vi tillsammans med dem deras självförtroende och mod att leva sina drömmar och bygga vidare på sina affärsidéer.

Att sätta människan i första rummet har visat sig vara en metodik som fungerar. Inkubatorn Go Business har 77 % kvinnliga entreprenörer, 4 av 5 fortsätter driva företag efter 3 år och 7 av 10 efter 5 år, och man kan se att de har en omsättningsökning på 450 %.
Möjligheterna med digitala lösningar är stora. Men att en digital platsoberoende inkubator skulle fungera lika bra som en traditionell på plats var nog inte något många skulle våga tro på. Att vi dessutom skulle utveckla det konceptet och lägga till tre program till var inte heller självklart. En av jurymedlemmarna för andra kategorier på plats i Bilbao, var generaldirektören för Tillväxtverket, Elisabeth Backteman. Hon grattade efter vinsten och konstaterade att:

– Den helt digitala lösningen gör det enklare för företag att delta även om de är utspridda geografiskt. Det är viktigt för utvecklingen av näringslivet att kunna erbjuda innovation och utveckling för entreprenörer även i glest befolkade regioner. Metodiken är dessutom förhållandevis enkel och gör det möjligt för andra att använda i andra delar av EU.

Under vistelsen i Bilbao fick vårt team på plats flera värdefulla kontakter, många nya intryck och inspiration för andra lösningar av utveckling av små och medelstora företag i Europa.

/Andreas Kanon och H

EEPA winners announced!

 

Sist men inte minst vill vi lyfta fram en av de entreprenörer som gått program hos Go Business och som lever på sin passion, Elvira Lind i Boden:

 

Det går att leva på sin passion

Man behöver inte vara den mest extroverta personen för att driva ett företag och jobba med sitt största intresse, att leva på det man älskar att göra. Elvira Lind, 27 år, är content creator och driver sitt företag Elvira Lind i Boden sedan 2019.

– Jag hjälper företag att synas i sociala medier, lägger upp strategier, fotograferar, filmar och publicerar inlägg i deras kanaler. Jag älskar att få vara kreativ tillsammans med andra och lära mig om olika branscher.

Skapandet, i form av kombinationer av fotografi, film och texter, är Elviras drivkraft och hon är ett av flera bevis på att man kan leva på sin passion. Idag har hon många kunder i sin portfolio och det som är gemensamt för allt är att de oftast vill ha hjälp att synas mer i sina sociala medier. Några av hennes kunder idag är Älvsbyhus, Luleå Basket och M/S Bränna.
– Jag har fått höra att de uppskattar att det är enkelt att jobba med mig. Jag får ofta ta fram en helhetslösning för det vardagliga flödet. Allt börjar med att vi har en dialog där vi bestämmer syftet och sätter strategin, ska de öka försäljningen, öka kännedom eller attrahera personal? Därefter sätter jag ihop en strategi som kopplas mot målgrupper och åker ut till företaget ungefär en gång i månaden och fotograferar och samlar in information, berättar Elvira.

För ett år sedan deltog hon i inkubatorprogrammet på Go Business, en lärorik resa där hon fick med sig många nyttiga insikter men också vänner.

– Det var ett jättefint gäng som deltog samtidigt som mig. Det var många passionerade företagare och så roligt att träffa så många likasinnade som också vill leva på sin dröm. Vi träffades några gånger och en av deltagarna har jag kvar som nära vän. Skulle vi få stora uppdrag skulle vi säkert samarbeta!

Elvira tror att det finns många som drömmer om att leva på sin passion och menar att fler borde prova på. Det är fullt möjligt.

– Man behöver inte heller vara så extrovert som man kan tro. Visst kan minglande och nätverkande vara lite av en utmaning, men se på mig, jag har lyckats bra fast det inte är min starkaste sida. Jag har levt på att jobba med mitt största intresse i tre år nu.

 

Nu tar vi jullov och kommer tillbaka med nya goda insikter i januari!

Vi på Piteå Science Park önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
/Marie Lindgren Berglund, tf kommunikationsansvarig och redaktör