Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

30 januari 2015, Nyheter

”Trade award” tilldelades svenska Blatraden AB från Piteå

På måndagskvällen delade Handelskammaren Sverige-Israel ut sitt TRADE AWARD till ett företag, som förtjänstfullt medverkat till att utveckla handeln mellan Sverige och Israel. Priset för 2014 gick till BLATRADEN AB från Piteå, som genom sitt delägarskap i Melodea Ltd. (Israel) intresserat Holmen AB att investera i företaget.

BLATRADENS ägare och FoU-ansvarige Tord Gustafsson, tillika ordförande och medgrundare av Melodea Ltd., tog emot priset av Handelskammarens Sverige-Israel ordförande Bo Andersson, vid en ceremoni i Jernkontorets lokaler.

Kvällens huvudtalare var Yaacov Michlin, särskilt inbjuden från Yissum Technology Transfer vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Michlin leder den enhet som, framgångsrikt, arbetar med att kommersialisera de uppfinningar och patent som utvecklas vid just Hebreiska universitetet.

Melodea har utvecklat en metod att utvinna ”Nano Crystalline Cellulose (NCC)” från det fiberslam som uppkommer i pappersmassaindustrin. Företaget utvecklar även unika tekniker för att använda NCC som miljövänligt skum, samt för förbättring av styrka och andra egenskaper hos material såsom; bioförpackningar, papper, akryllim och målarfärg.

Tord Gustafsson har en bakgrund från Luleå Tekniska Universitet och bytte bana till komposit-branschen på 80-talet och startade APC Composite 1992.

BLATRADEN arbetar med avancerade fiberkompositlösningar, där Tord i sin roll som FoU-ansvarig får jobba med det han älskar, innovationer och teknisk utveckling. Han har varit inblandad i mer än 10 europeiska forskningsprojekt och har idag ett antal patent inom området.

Tords intresse för hållbarhet har lett till att han numera fokuserar på utvecklingen av Biokompositer, ett mycket intressant område där nanoteknik, biologi, kemi och många andra kunskaper krävs för att få fram en fungerande produkt.

I slutet av 2015 kommer en testanläggning för produktion av NCC-skum sättas upp hos BLATRADEN, finansierad via EU-projektet NCC-foam. Nästa vecka håller Tord föredrag i Amsterdam om detta NCC-skum vid en Europeisk konferens om kompositer inom byggindustrin.

Tord är också aktiv i det regionala kluster för bioindustri som koordineras av Piteå Science Park.

För mer information kontakta

Tord Gustafsson

Ägare och FOU-ansvarig Blatraden AB

070-297 00 66