Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Upplevelseproduktion mer än bara events

Varför upplevelseproduktion? Och hur marknadsför och säljer man sina produkter med hjälp av upplevelser? Men framför allt, hur kan hela upplevelsemarknaden professionaliseras? Det var några av frågorna som belystes vid det After Work seminarium som arrangerades av Mötesplats för Upplevelseindustrin i Piteå.

Hans Gelter, programkoordinator för magisterprogrammet Upplevelseproduktion, Akademiska mediecentret som svarade för programinnehållet och illustrerade sin föreläsning med bl.a. en reklamfilm från Volvo.

– Den här reklamfilmen visar först och främst hur den traditionella produktionsindustrin kan använda Upplevelseproduktionen för att stärka sin marknadsföring. Men också hur densamma kan hjälpa upplevelsebranschen att utveckla sin besöksverksamhet. Sist men inte minst kan man i närmandet mellan produktions- och upplevelseindustrin skapa helt nya upplevelser, menade Hans Gelter.

Under sitt seminarium betonade han framför allt behovet av branschen att bli professionellare och vikten av kvalificerad utbildning och forskning inom området.
– Det är nödvändigt för en långsiktigt hållbar verksamhet, underströk han.