Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

04 september 2020, Nyheter

Veckans insikt; det är svårt att driva bilhandel

Fyra personer har möte runt ett bord.

Förra veckan arrangerade vi en affärssimulering för vårt kluster Creative North. Vi anlitade IHM Business school och vi hade nästan 40 deltagare från 5 olika städer uppdelade i 10 lag. Vi ville lära oss mer om hur vi aktivt kan använda oss av ekonomiskinformation för att förstå hur verksamheter och ekonomi hänger ihop. Vi ville även lära oss om dom samband som finns bakom begreppet lönsamhet.

IMHs uppdrag var att genomföra en affärssimulering som ett led i att utveckla företagen i en tid av förändring. IHM har utvecklat 1000-tals individer med hjälp av Business Runner. IHM Businessrunner är en företagssimulering som ger deltagarna möjlighet att få inblick i och grundligt analysera konsekvenserna av affärsbeslut som tas i en fiktiv, men ändå högst realistisk, miljö. Simuleringen hjälper till att skapa den affärsmässiga förståelsen och det holistiska företagsperspektiv som utmärker framgångsrika affärsmänniskor. Målet med simuleringen var att deltagarna skulle få ett helhetsperspektiv på affärsmannaskap, samt repetera sina kunskaper inom ekonomi, organisation och marknadsföring.

Klustrets viktigaste uppgift är att skapa värde för medlemmarna. Så en viktig reflektion är vad deltagarna tog med sig av simuleringen? Här kommer tre inspel:

• 1000 frågor och idéer att applicera på den egna verkligheten
• Jag har fått en större förståelse för olika ekonomiska begrepp. Jag hittar lättare i olika rapporter och förstår att det går att analysera läget på många olika sätt.
• Har lärt mig många nya sätt att se på en verksamhets effektivitet och prioriteringar som jag har stor nytta av i mitt vardagliga arbete.

Magi, tycker vi! Eller hur? Förutom att många deltagare menar att dom har fått större förståelse för hur nyckeltal och hur ekonomiska rapporter kan användas för att bygga bolag, förstå helheten och lära sig mer om hur allt hänger ihop, så har dom även fått nya kontakter i branschen.

För skojs skull, så vill vi även berätta om två något mer interna insikter som är kul att dela; att det är svårt att vara bilhandlare och TB, TB, TB!

Vi som faciliterar och koordinerar klustret har också fått en lista på saker som vi kan lära oss och göra annorlunda för att skapa det bästa möjliga klustret. Det känns kul, och vi är peppade på att jobba med nästa inslag.

Creative North är ett kluster kreativa och digitala bolag. Ett kluster är en geografisk koncentration av flera konkurrerande företag i samma bransch. Enkelt förklarat är det ett nätverk som gör affärer ihop och skapar värden för varandra, samtidigt som de konkurrerar. Företag i sådana nätverk upplever att de växer snabbare, säljer mer och har lättare att hitta kompetent arbetskraft
Idag deltar 12 bolag: Oh myIn The ColdMore Digital StudioTrombSigmar MetodbyråYoursVinterBrightnest,  Henson prEriksson/Nord AgencyFormsmedjan och Changemaker Educations.

Finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfondenRegion NorrbottenPiteå kommunLuleå kommunBoden Business ParkSparbanken Nord, Luleå tekniska universitet och klusterbolagen.

Kontakt: Greta Wimander, greta.wimander@piteasciencepark.se, 070-3028222

Tack till alla som kämpade och deltog och åter igen, stort grattis till vinnarlaget. Det sa vi nog inte va, men det var också en tävling, och simuleringsbolaget var en bilhandel.