Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

12 april 2019, Nyheter

Vi blir en nordlig hub för Innovationsledning

Piteå Science Park blir en nordlig hub för Innovationsledarna. Innovationsledarna är en ideell förening med syftet att driva frågor som är gemensamma för yrkesverksamma innovationsledare inom alla typer av företag och organisationer i Sverige. Bland medlemmarna finns innovationsledare på Ikea, H&M, Ericsson och Telia.

– Piteå Science Park har som mål att bli ledande i Sverige på innovationsledning och detta är ett första steg i den riktningen. Det är viktigt att synliggöra att Piteå och Norrbotten ligger i framkant inom innovation, säger Helena Karlberg, vd för Piteå Science Park.

Yrkesföreningen Innovationsledarna har som ambition att växa i hela landet. Förhoppningen är att de regionala noderna ska kunna locka fler medlemmar och ge fler tillfällen för att utbyta erfarenheter.

– Att vi valde att lägga en nod i Piteå beror på att vi tycker att det händer väldigt mycket spännande i norr, inte minst inom Piteå Science Park. Piteå Science Park är duktiga på innovation inom många områden, främst cleantech och kreativa näringar. Dessutom arbetar Piteå Science Park med innovation i gränslandet mellan de olika branscherna, vilket är både nytt och spännande, säger Magnus Karlsson, ordförande i Innovationsledarna.

En innovationsledare ansvarar för och bidrar aktivt till att leda och organisera innovationsinsatser inom alla typer av organisationer – privata eller offentliga, stora eller små, inom alla sektorer, områden och funktioner. Som första land i världen har Innovationsledarna i samarbete med RISE tagit fram en certifiering av innovationsledare. Syftet med certifieringen är att professionalisera yrket. Under våren ska flera av Piteå Science Parks anställda certifiera sig.

– Certifieringen lyfter innovationsledarrollen vilken är en mycket viktig yrkesgrupp för att åstadkomma den nödvändiga transformationen och utvecklingen i organisationer för framtiden, säger Helena Karlberg.

Vid årsstämman i Stockholm valdes Helena Karlberg även in i Innovationsledarnas styrelse. Helena Karlberg är sedan tidigare med i styrelsen för SVIDs Intressentförening samt styrelsen för SISP, Swedish Incubators and Science Parks.