Wibax ny medlem i Bothnia Bioindustries Cluster

Wibax är ny medlem i Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC), som är norra Sveriges drivande kraft för vidareutveckling av den biobaserade industrin och ett förnyat samhälle baserat på en biobaserad ekonomi.

– Vi ser Wibax som en mycket bra kompletterande partner inom BOBIC, då de redan har goda relationer med skogliga värdekedjan. Att man har hållbarhet högt på agendan passar oss också väldigt bra, säger Ulf Westerberg, innovationsledare vid Piteå Science Park och ansvarig projektledare för BOBIC.

Wibax är en hållbar kemikalieleverantör som tar hänsyn till både kunder och miljön. Företaget arbetar kundorienterat med marknadens effektivaste logistiksystem för leverans av specialprodukter och baskemikalier till industrin. I Piteå ligger Wibax huvudkontor och produktion. Runt om i Sverige samt i Finland, Norge och Danmark finns terminaler och kontor strategiskt placerade.

– Wibax bedriver affärsverksamhet kring olika typer av biooljor med tillhörande logistikkedjor. Vi har väl kompletterande kompetenser för BOBIC och är därmed en intressant aktör när det gäller att ta steget hela vägen till kommersialisering, säger David Wiklund, Wibax

Fakta

Wibax:

Wibax säljer, köper in, processar och distribuerar kemiska produkter till basindustrin i Europa. Verksamheten består av försäljning, import, produktion, utveckling, service & underhåll, lagring och distribution av i första hand flytande kemiska produkter i bulk. Vi är också problemlösare som utvecklar nya produkter och applikationer i nära samarbete med kund – och alltid med hållbarhet i fokus.

Bothnia Bioindustries Cluster:

Samverkan inom BOBIC utgår från regionens specifika förutsättningar och den skogliga värdekedjan, som skapar förutsättningar för utveckling av befintlig eller tillkommande biobaserad industri. För att ta nya innovationer till kommersialisering skall BOBIC använda affärsidéer, entreprenörer, teknikleverantörer och finansiering som finns såväl regionalt som globalt.

Övriga medlemmar i BOBIC är:

 • Sveaskog
 • SCA
 • Smurfit Kappa
 • Billerud Korsnäs
 • Setra
 • Sunpine
 • Suncarbon
 • Erebia
 • PodComp
 • RISE ETC
 • Swerea SICOMP
 • Swerea MEFOS
 • Luleå Tekniska Universitet

Piteå Science Park koordinerar klustret, som har stöd av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden