Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

23 maj 2022, Nyheter

Vad hände efter Go Business? BeeAtWork

Möt entreprenörerna som deltagit i vår inkubator Go Business. Nu är det dags att lära känna Andreas Schleiss som driver BeeAtWork.

Andreas som driver BeeAtWork

Vad hände efter Go Business? BeeAtWork

Möt entreprenörerna som deltagit i vår inkubator Go Business. Nu är det dags att lära känna Andreas Schleiss som driver BeeAtWork.

Berätta om ditt företag.

BeeAtWork erbjuder företag som vill jobba med hållbarhet möjlighet att hyra bisamhällen. Samhällena placeras ut hos kunderna och bina hjälper till att öka den biologiska mångfalden samt gör det för oss så livsviktiga pollineringsuppdraget. Kunden får reklam i sociala medier, all honung som bina producerar samt teoretisk och praktisk utbildning om hur en superorganism fungerar. Utöver uthyrning av bisamhällen bygger vi också upp nya och friska bisamhällen och ökar mängden av lokalproducerad honung vilket även hjälper till att höja den inhemska livsmedelsförsörjningen.
Vi erbjuder även pollineringsuppdrag till företag med vår egen flyttbara bi-paviljong. I år kommer det även finnas möjlighet för privatpersoner att bli andelsbiodlare genom att köpa andelar i ett bisamhälle.

När deltog du i Go Business inkubatorprogram?

Hösten 2021

Vad gav det dig att delta?

Många nya idéer, tankesätt, motivation och kontakter. Det var otroligt givande att kunna dela tankar och idéer med andra samt få experthjälp av proffsen.

Vad har hänt sedan tiden på Go Business?

Vintertid är planeringstid för oss, så det är en hel del som är i pipeline inför våren 2022 som till exempel en mobil bi-paviljong som kan användas i pollineringsuppdrag och ett produktionslokal för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav och producera säkra livsmedel.

Vilken har varit ditt företags viktigaste milstolpe?

Att få ut information om oss så att företag tror på oss och vill satsa på våran företagsidé och bli bi-faddrar.

Har du några tips till den som funderar på att starta eget?

Våga satsa och ta all hjälp som du kan få. Man måste inte uppfinna hjulet själv, koncentrera dig på det du kan och vill och ta experthjälp för resten.

Framtidsplaner?

En produktionslokal ska byggas nu under sommaren. Lokalen ska främst användas till slungning, bearbetning och tappning av honung samt att den kommer att innehålla en gårdsbutik. Vi kommer även att etablera nya bigårdar längs Alterälven och hoppas på många nya kunder under 2022.

Faktaruta

Namn: Andreas Schleiss
Ålder: 40
Företag: BeeAtWork AB
Etableringsort: Norrfjärden
Motto: Hållbarhet med (Bi)effekt
Bästa minnet från Go Business: Att pitcha affärsidéen inför kollegor och expertjuryn på Level up

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hållbara drivmedel i norr och kopplingen till det framtida energisystemet i Norrbotten

Energisystemets omställning för att möta den gröna industrialiseringens behov är en brinnande fråga. Tillgången till energi påverkar förutsättningarna för befintliga och kommande etableringar och det påverkar hela energiområdet – pr…

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hur ser de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ut i Norrbotten?

Lunchföreläsning där vi presenterar resultaten från förstudien North Creative Nodes. Vi har undersökt hur de kulturella och kreativa branschers fortsatta utveckling ser ut i Norrbotten.

2024-05-29

Lunchföreläsning: Storskaligt växthus försörjt av spillvärme, är det möjligt i Piteå?

Välkommen till en lunchföreläsning! Vår innovationsledare Patrik Isaksson presenterar resultaten från en förstudie där han undersökt möjligheterna till ett storskaligt växthus försörjt av spillvärme.

Visa allt aktuellt