Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

04 april 2023, Nyheter

Det här tar vi med oss från Sveriges Innovationsriksdag 2023

För en tid sedan deltog vår vd Henrik Bucht på Sveriges Innovationsriksdag i Lund. Tre fullmatade dagar med intressanta samtal om hur vi kan stärka och utveckla svensk innovationskraft nu och i framtiden. Här kan du ta del av vad han tar med sig hem från #SIR23.

Anna Mård VD Skellefteå Science City, Josefin Lundberg COO Skellefteå Science City och Henrik Bucht VD Piteå Science Park

Det här tar vi med oss från Sveriges Innovationsriksdag 2023

Hur skulle du sammanfatta årets Innovationsriksdag?
Konkret och berikande! Att få träffa kollegor över hela Sverige och diskutera frågor som vi jobbar med dagligen och som delar med sig av sin kunskap och sitt nätverk är verkligen värdefullt.

Vilket var årets huvudfokus?
Det var blandat, men en genomgående röd tråd är hållbarhet. Det togs även upp vikten av samarbete och nätverkande både regionalt, nationellt och internationellt. Fina exempel lyftes på hur science parks har jobbat nära företag för att stödja dem i deras tillväxtresa, bland annat via Swedish Scaleups.

Vilka är de viktigaste framtidsfrågorna just nu?
Helt klart hållbarhet. Det lyfts upp i alla föredrag, vikten att jobba med hållbarhet, både internt men även externt mot våra samarbetspartners och våra samverkande företag. Det är nyttigt att påminnas om vikten att uppfylla hållbarhetsmålen och vikten att inte se dem som en valmöjlighet utan som naturliga krav i vardagsarbetet.

Hur känns framtidstron?
Utmanande. Science parks har en nyckelroll i den gröna omställningen och omställningen till en mer hållbar värld. Vi måste skapa ett mer hållbart samhälle genom att vara i framkant kring forskning och utveckling. Det är via innovationer och kreativa entreprenörer som nya hållbara lösningar skapas. Viktiga steg mot en mer hållbar värld.

Vad tar du med dig hem?
Självklart energi och motivation att fortsätta med vårt arbete. Extra roligt att Piteå Science Park just jobbar inom många av de områden där framtidens lösningar ligger; både inom Cleantech och t.ex. biobaserade drivmedel, samt inom solcellsforskning och fiberkompositer. Jag tar även med mig insikten om att vi faktiskt har det väldigt bra i Norrbotten men att vi behöver delta på liknande forum för att nätverka, få ny kunskap, för att inspireras och för att inspirera andra.

 

Bildtext: Fr vä Anna Mård VD Skellefteå Science City, Josefin Lundberg COO Skellefteå Science City och Henrik Bucht VD Piteå Science Park

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-03-01

Polarbröd och Go Business utforskar möjligheter runt brödspill 

Polarbröd tar i samarbete med Go Business hjälp av kreatörer för att utforska hur spill från Polarbröds bagerier kan omvandlas till nya användbara idéer, tjänster och produkter.

2024-02-07

Kulturfrukost Luleå & digitalt

Jobbar du inom kulturella och kreativa branscher, eller inom någon annan bransch och är nyfiken på kulturbranschen? Då är Kulturfrukost mötesplatsen för dig!

2024-02-20

Goda insikter nr 5

Vad har Acusticum i Piteå och Silicon Valley i USA gemensamt? Jo, de är båda viktiga satsningar för den gröna omställningen här uppe i norr.

Visa allt aktuellt