Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

19 oktober 2023, Nyheter

Goda insikter nr 2

En mer kulturdriven samhällsutveckling, kan det vara svaret på hur vi ska klara kompetensförsörjningen i norr? Höstens andra nyhetsbrev är här.

Goda insikter nr 2

Tänk om det är kulturen som är nyckeln till framgång

Hur skapar man en hållbar samhällsutveckling där människor vill bo och leva? Räcker det med att ”bara” skapa arbetstillfällen? Norra Sverige genomgår stora industriella förändringar som påverkar såväl samhälle som människorna som bor här och som får konsekvenser för generationer framåt. Just nu upplever jag det som att det är industrin som styr utvecklingen och här tror jag att det behöver tillkomma fler stora kompletterande samhällssatsningar för att få den inflyttning vi behöver här i norr för att klara vår kompetensförsörjning.

Men vad är det då som fattas? Jo, det behövs fler kreativa, fantasifulla och skapande miljöer som riktar sig till människor i alla åldrar och med olika bakgrund. Vi behöver stötta den typen av initiativ och inkludera dem som en ännu viktigare del i våra strategier för samhällsbyggande framåt.

Vi på Piteå Science Park tror på industrin men också på en mer kulturdriven samhällsutveckling och på allt fler håll pratas det om behovet av en bättre balans mellan industri/näringsliv och kultur. De industriella satsningarna behöver balanseras upp av satsningar på kulturella kreativa branscher som genom sin verksamhet skapar platser i städer och landsbygd som gör att en mångfald av människor trivs. Här finns nyckeln till framgång som håller över tid.

Hur ska då detta gå till rent praktiskt? Förutom att stödja fler småföretagare inom kulturella kreativa branscher måste vi också understödja konsten, dansen, musiken, mötesplatserna och upplevelserna. Det är ofta de mindre entreprenörerna och kulturarbetarna som bidrar just med dessa kreativa, fantasifulla och skapande miljöerna som vårt samhälle behöver.

För att lyckas måste vi helt enkelt få till en balans mellan kulturdriven och industridriven samhällsutveckling, och framför allt bör vi se till att dessa båda möts och skapar innovation och utveckling tillsammans.

Henrik Bucht, VD Piteå Science Park

”Trögt med nya invånare i norr” Alla underskattade komplexiteten

Hållbara transporter – en förutsättning för en grön framtid

Vi står mitt i en enorm förändring när det gäller hur vi rör oss och flyttar varor runt i världen. De flesta av våra fordon drivs fortfarande av fossila bränslen, vilket belastar vår miljö med skadliga koldioxidutsläpp. En tydlig förändring kan vi redan se inom persontrafiken med ökande antal elbilar i svenska hem. Men nu står vi inför en särskild utmaning när det gäller att hitta hållbara lösningar för att transportera stora mängder gods och varor. Det är en kritisk komponent i vår övergång mot en mer hållbar framtid. Därför blir jag glad över nyheten om det första metanoldrivna fartyget Laura Maersk. Med ytterligare 25 metanolfartyg beställda har rederiet därmed tagit ett stort och viktigt steg mot netto noll växthusgasutsläpp. Det inspirerar!

I Norrbotten, där avstånden är stora och industrin är starkt kopplad till råvaror och export, är transportbehovet särskilt komplicerat. Samtidigt genomgår industrin en grön omvandling som kräver att transportlogistik anpassas för hållbarhet. Med persontrafik är det relativt enkelt att gå över till eldrivna fordon, men när det gäller arbetsfordon, fartyg och flyg är utmaningen avsevärt större. Vi behöver hållbara alternativ till fossila bränslen på lång sikt.

För att förstå de regionala kraven på hållbara transporter har projektet ”Hållbara drivmedel i norr” inletts. Jag och mina kollegor har börjat samla in information från de större regionala transportinköparna för att bättre förstå behoven och deras syn på framtiden. Även om alla svaren ännu inte är klara, är det tydligt att behovet är stort och väntas växa i takt med planerade investeringar i regionen.

Det finns flera vägar att utforska i övergången till hållbara transporter, inklusive elektrifiering och användning av vätgas. Dessa alternativ kräver dock en betydande omstrukturering och ökade elresurser. Andra möjliga lösningar är hållbara drivmedel som kan tillverkas från biomassa eller grön koldioxid och vätgas, ibland i kombination. Projektet som vi nu kommit igång med är inriktat på just det, att säkerställa tillgång till nödvändiga råvaror för att kunna producera den typen av drivmedel.
Den största utmaningen är att vårt energisystem är komplext sammankopplat, inklusive elproduktion, värme och bränsle. Om vi vill ställa om både industrin och transportsystemet till hållbara alternativ, måste vi se till att vi har tillräcklig elproduktion i norra Sverige, och ibland importera el utifrån. Vi kan inte behandla hållbara transporter som en isolerad fråga och lösning, det är en del av ett större energisystem som påverkar hela samhället. För att uppnå en hållbar framtid måste alla aktörer tänka på helheten, identifiera utmaningar och möjligheter och samarbeta för att bygga en mer hållbar framtid för kommande generationer. Risken är annars att vi använder våra resurser ineffektivt och inte når våra mål för en grönare framtid.

Ulf Westerberg, innovationsledare Piteå Science Park

Världens första metanoldrivna fartyg

Att lyckas kombinera den digitala energin med kulturen

Redan när Go Business inledde sin resa 2008 var det en plats där idéer flödade över kaffe och människor möttes ansikte mot ansikte. En härlig fysisk plats för möten som kan ge oanade effekter och företagarfördelar i form av gemenskap, utveckling och tillsammanskap. Någonstans längs vår femtonåriga väg började vi drömma om att nå längre ut. Att inte låta avstånden i vår avlånga region vara en begränsning.

Vi som jobbar med Go Business är utforskare i våra hjärtan, redo att ta oss an det okända och uppmuntrar att våga testa nya idéer. För oss har det digitala formatet och valet inte kommit som en kompromiss på grund av pandemin, utan helt som en strategi för att skapa en mer sammansvetsat entreprenörsklimat i Norra Sverige. Vi gick runt med tanken att kunna skapa ett digitalt klimat, där geografiska avstånd inte längre är ett hinder för människor att jobba tillsammans.

När vi gick över till den digitala världen, öppnade vi dörren till en hel ny dimension av samverkan. En av de utmaningar vi stått inför har varit: Hur behåller vi den där magiska kulturen, kreativa atmosfären och energin i det digitala rummet? Hur får vi känslan att idéerna flödar över en kopp kaffe, men att det flödar digitalt och med fördelarna som kommer av det?
Genom att målmedvetet sätta de digitala processerna och verktygen i första rummet, att på riktigt försöka skapa en härligt öppen och trygg miljö i det digitala, har vi också tagit oss en bra bit på vägen mot att förbättra möjligheterna för entreprenörer i regionerna att växa tillsammans – oavsett var i Norrbotten eller Västerbotten du råkar bo. Vi försöker löpande att bygga ”entreprenörsteam” av olika branscher, bakgrunder, infallsvinklar och perspektiv där vi tack vare det digitala perspektivet kan möjliggöra gränsöverskridande samarbete som öppnat dörrar till nya möjligheter och nätverk.

Go Business är fortfarande en plats där du förväntas dela med dig, där ingenting är färdigt, och vi alla är på en resa – tillsammans. Vi har skapat en miljö där kreativitet bubblar i det digitala, precis som det alltid gjort i det fysiska. Vi har behållit och utvecklat vår kreativa atmosfär i det digitala rummet och under det senaste året möjliggjort utveckling och nätverk hos ett drygt sextiotal entreprenörer från cirka 20 orter över Norr- och Västerbotten, med en könsfördelning om cirka 75% kvinnor – 25% män.

I höst fick vi veta att Go Business vunnit det nationella priset för vår digitala omställning. Priset, European Business Awards, är ett väldigt roligt erkännande att vi är något bra på spåren. Låt oss tillsammans utmana gränserna och skapa en mer sammansvetsad framtid för entreprenörer och vår region. Hos oss är det digitala formatet inte bara framtiden – det är vår nuvarande verklighet.

Andreas Kanon, verksamhetschef Go Business

European Enterprise Promotion Awards

 

Vill du prenumerera på våra nyhetsbrev? Du hittar dem på vår Linkedinsida 

Fler liknande nyheter

Visa allt aktuellt

2024-06-18

Perspectives – Energiförsörjning för en hållbar utveckling

24-09-11. Välkommen till Perspectives! En årligen återkommande konferens- och eventserie vid Umeå universitet som utforskar olika perspektiv på aktuella ämnen. I år är temat: Naturresurserna och den hållbara utvecklingen. Umeå universi…

2024-07-05

Vi söker en innovationsledare/projektledare

Vill du bidra till att göra Piteå och norra Sverige starkare och intressantare? Vill du arbeta med innovation inom bland annat cleantechområdet? Nu söker vi dig som vill förstärka vårt team som innovationsledare/projektledare.

2024-05-29

Lunchföreläsning: Hållbara drivmedel i norr och kopplingen till det framtida energisystemet i Norrbotten

Energisystemets omställning för att möta den gröna industrialiseringens behov är en brinnande fråga. Tillgången till energi påverkar förutsättningarna för befintliga och kommande etableringar och det påverkar hela energiområdet – pr…

Visa allt aktuellt