Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

10 juni 2021, Nyheter

Nytt verktyg för innovationsanalys

Ett digitalt analysverktyg som snabbt ger företag koll på sina förutsättningar att lyckas med innovation. Det lanseras idag av projektet Intersective Innovation. 

– Vårt nya verktyg kommer leda företagen i rätt riktning, säger Anna Marklund, projektledare för Intersective Innovation.
Projektet Intersective Innovation har sedan 2017 erbjudit stöd till små och medelstora företag i Norr- och Västerbotten som på ett strukturerat sätt vill arbeta med utveckling och innovation.

En stor del av världens börsnoterade bolag använder sig idag av ett systematiskt innovationsarbete för att ta sig an utmaningar och lyckas med tillväxt. Som litet eller medelstort företag är det inte alltid lika enkelt att på egen hand jobba med innovation då det kräver resurser i form av både processledning och systemtänk. Många gånger är det också svårt att veta var man ska börja.

Det är här det nya analysverktyget kommer in. Genom att göra den digitala innovationsanalysen får företagen en nulägesbild av möjligheterna för innovation och ett utgångsläge att jobba vidare från.

– Innovation är på många sätt avgörande för många verksamheters framtid, samtidigt som väldigt många bara gör punktinsatser istället för att jobba strukturerat och systematiskt, säger Anna Marklund.

Analysen är ursprungligen framtagen av RISE och bygger på vägledningsstandarden ISO 56002 ”Ledningssystem för innovation”, men är modifierad av Intersective Innovation för att bättre passa just små och medelstora företag.

För att kunna uttala sig om ett företags innovationsförmåga krävs mätetal som visar hur nuläget ser ut och var både svagheter och styrkor finns. I analysen ställs därför frågor om bland annat strategi, ledarskap, varumärke och kultur.

– Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att testa vårt nya verktyg. Det visar snabbt och enkelt vad som krävs av dig för att lyckas ta nästa steg med ditt företag.

Ta del av Innovationsanalysen: http://analys.intersectiveinnovation.se/

Har du frågor?

Anna Marklund, Piteå Science Park

Projektledare/innovationsledare Intersective Innovation

anna.marklund@piteasciencepark.se

070-660 78 07

Emina Kovacevic, Skellefteå Science City

Innovationsledare Intersective Innovation

emina@skellefteasciencecity.se

070-274 55 43

Intersective Innovation drivs av Piteå Science Park och Skellefteå Science City, och möjliggörs genom finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Piteå kommun, Skellefteå kommun och Sparbanken Nord – Framtidsbanken

2024-03-01

Polarbröd och Go Business utforskar möjligheter runt brödspill 

Polarbröd tar i samarbete med Go Business hjälp av kreatörer för att utforska hur spill från Polarbröds bagerier kan omvandlas till nya användbara idéer, tjänster och produkter.

2024-02-07

Kulturfrukost Luleå & digitalt

Jobbar du inom kulturella och kreativa branscher, eller inom någon annan bransch och är nyfiken på kulturbranschen? Då är Kulturfrukost mötesplatsen för dig!

2024-02-20

Goda insikter nr 5

Vad har Acusticum i Piteå och Silicon Valley i USA gemensamt? Jo, de är båda viktiga satsningar för den gröna omställningen här uppe i norr.

Visa allt aktuellt